Valmentajan työkalupakki m.e-oppiminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Valmentajan työkalupakki m.e-oppiminen by Mind Map: Valmentajan työkalupakki m.e-oppiminen

1. Viisauksia

1.1. Luota prosessiin

1.2. Asenne ratkaisee

1.3. Älä vie oppimisesta oivaltamisen iloa

1.4. Puuttumattomuuden laki

1.5. Parhaiten oppii kun on eävarmuutta

1.6. Ole asiassa luja menettelytavoissa lempeä

1.7. Määrittele tulokset älä keinoja

1.8. Oppimiskokemus siirtää meidät tiedon puolelta taitoon

1.9. valmentaja palvelee tiimiä, tiimi palvelee asiakasta

2. Teoriaa

2.1. Tiedon rakentaminen Nonaka ja Takeuchi

2.2. Rakettimalli Partus Oy/Tiimiakatemia/Tiimimestarit

3. Menetelmiä

3.1. Learning Cafe (ym. ryhmätyömenetelmät)

3.2. Sky Jump -asioiden katsominen eri rooleista/näkökulmista

3.3. Visualisointi (esineillä, näytteleminen, mindmap)

3.4. Dialogi; avoimet kysymykset

3.5. Some-kulttuuri: avoimuus, jakaminen, vertaistuki, tekijyys

3.6. Ideointimentelmät

3.7. Oppimisprosessin dokumentointi (esim. blogi)

3.8. MOTOROLA

3.9. Opppimissopimus (esim. mindmap)

4. Tiimi - toimintaedellytykset

4.1. Tietoisuus - yhteinen tavoite

4.2. Yhteiset, jaetut VISIO/MISSIO ja TAVOITTEET

4.2.1. suunta

4.3. Tiimitoimintaa, vuorovaikutusta ja prosessia tukevat ja edistävät MENETELMÄT

4.3.1. vastuunjakoa tehtävissä

4.3.2. tehokkaat työskentelytavat

4.3.3. ei liian montaa pelisääntöä

4.4. Intohimo - sitoutuminen

4.5. Halu OPPIA uutta ja kehittyä edelleen

4.6. Epävarmuuden SIETÄMINEN ja ONGELMANRATKAISUTAIDOT

4.7. Epäitsekäs tiimipeli - osaaminen

4.8. Kyky ja halu YHTEISTYÖHÖN vuorovaikutustaidot

4.8.1. tiimityön arvostus

4.9. Innostuneet, sitoutuneet, osaavat ja edelleen oppivat IHMISET

4.9.1. kyvykkäät jäsenet

4.10. Tiimissä tehtävä TYÖ ja menestys etusijalle

5. Valmentaja

5.1. Valmentajan tehtäviä

5.1.1. 1 oppimisen ja oivaltamisen mahdollistaminen

5.1.1.1. itseluottamuksen kasvattaminen

5.1.1.2. parhaiten oppii kun on epävarmuutta (esim. ristipölytys, uusia tavoitteita ja toimintatapoja)

5.1.1.3. oppiminen on vuorovaikutusprosessi

5.1.2. 2 prosessista huolehtiminen

5.1.2.1. muistuta tavoitteista, arvota ne ja peilaa niihin

5.1.2.2. organisoi ja ohjaa ilman tiimin hallintaa

5.1.2.3. vastuun jakaminen (esim. vetovastuun kierto)

5.1.2.4. treenit; valjasta taidot työskentelemään tavoitteiden psta, kysy ja edistä pohdintaa

5.1.2.5. tue vuorovaikutusta ja yhteisvastuuta

5.1.3. 3 aikataulut

5.1.3.1. tapaamiset

5.1.4. 4 tulokset / purut

5.1.4.1. kiteytä ja tee koonteja - näe koko prosessi

5.1.4.2. edellytä kirjalliset mitattavat tavoitteet

5.1.4.3. edellytä prosessin dokumentointia

5.1.5. 5 ilmapiiri

5.1.5.1. luottamus ja avoimuus

5.1.5.2. jatkuva dialogi purkaa erilaisuutta

5.1.5.3. ryhmädynamiikka ja konfliktien hallinta

5.1.6. 6 innostus

5.1.6.1. vahvista sitoutumista

5.1.6.2. huomioi edistyminen

5.2. Valmentajan Ominaisuuksia ja toimintatapoja

5.2.1. hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

5.2.2. kyky luoda innostava ja hyvä ilmapiiri

5.2.3. muiden vahvuuksien näkeminen ja tukeminen

5.2.4. tavoitteellisuus, kyky ja rohkeus toimia

5.2.5. luovuus ja ennakkoluulottomuus

5.2.6. kokonaisuuden ymmärrys, strateginen ajattelu

5.2.7. johtaminen sitoo kyvykkyydet yhteen

6. Lisätietoa

6.1. Diigo tag: valmentaminen

6.2. Kirjallisuus