Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Valmentajan työkalupakki m.e-oppiminen by Mind Map: Valmentajan
työkalupakki
m.e-oppiminen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Valmentajan työkalupakki m.e-oppiminen

Viisauksia

Luota prosessiin

Asenne ratkaisee

Älä vie oppimisesta oivaltamisen iloa

Puuttumattomuuden laki

Parhaiten oppii kun on eävarmuutta

Ole asiassa luja menettelytavoissa lempeä

Määrittele tulokset älä keinoja

Oppimiskokemus siirtää meidät tiedon puolelta taitoon

valmentaja palvelee tiimiä, tiimi palvelee asiakasta

Teoriaa

Tiedon rakentaminen Nonaka ja Takeuchi

Rakettimalli Partus Oy/Tiimiakatemia/Tiimimestarit

Menetelmiä

Learning Cafe (ym. ryhmätyömenetelmät)

Sky Jump -asioiden katsominen eri rooleista/näkökulmista

Visualisointi (esineillä, näytteleminen, mindmap)

Dialogi; avoimet kysymykset

Some-kulttuuri: avoimuus, jakaminen, vertaistuki, tekijyys

Ideointimentelmät

Oppimisprosessin dokumentointi (esim. blogi)

MOTOROLA

Opppimissopimus (esim. mindmap)

Tiimi - toimintaedellytykset

Tietoisuus - yhteinen tavoite

Yhteiset, jaetut VISIO/MISSIO ja TAVOITTEET

suunta

Tiimitoimintaa, vuorovaikutusta ja prosessia tukevat ja edistävät MENETELMÄT

vastuunjakoa tehtävissä

tehokkaat työskentelytavat

ei liian montaa pelisääntöä

Intohimo - sitoutuminen

Halu OPPIA uutta ja kehittyä edelleen

Epävarmuuden SIETÄMINEN ja ONGELMANRATKAISUTAIDOT

Epäitsekäs tiimipeli - osaaminen

Kyky ja halu YHTEISTYÖHÖN vuorovaikutustaidot

tiimityön arvostus

Innostuneet, sitoutuneet, osaavat ja edelleen oppivat IHMISET

kyvykkäät jäsenet

Tiimissä tehtävä TYÖ ja menestys etusijalle

Valmentaja

Valmentajan tehtäviä

1 oppimisen ja oivaltamisen mahdollistaminen, itseluottamuksen kasvattaminen, parhaiten oppii kun on epävarmuutta (esim. ristipölytys, uusia tavoitteita ja toimintatapoja), oppiminen on vuorovaikutusprosessi

2 prosessista huolehtiminen, muistuta tavoitteista, arvota ne ja peilaa niihin, organisoi ja ohjaa ilman tiimin hallintaa, vastuun jakaminen (esim. vetovastuun kierto), treenit; valjasta taidot työskentelemään tavoitteiden psta, kysy ja edistä pohdintaa, tue vuorovaikutusta ja yhteisvastuuta

3 aikataulut, tapaamiset

4 tulokset / purut, kiteytä ja tee koonteja - näe koko prosessi, edellytä kirjalliset mitattavat tavoitteet, edellytä prosessin dokumentointia

5 ilmapiiri, luottamus ja avoimuus, jatkuva dialogi purkaa erilaisuutta, ryhmädynamiikka ja konfliktien hallinta

6 innostus, vahvista sitoutumista, huomioi edistyminen

Valmentajan Ominaisuuksia ja toimintatapoja

hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

kyky luoda innostava ja hyvä ilmapiiri

muiden vahvuuksien näkeminen ja tukeminen

tavoitteellisuus, kyky ja rohkeus toimia

luovuus ja ennakkoluulottomuus

kokonaisuuden ymmärrys, strateginen ajattelu

johtaminen sitoo kyvykkyydet yhteen

Lisätietoa

Diigo tag: valmentaminen

Kirjallisuus