PROCESSOS DEL NOSTRE CERVELL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PROCESSOS DEL NOSTRE CERVELL by Mind Map: PROCESSOS DEL NOSTRE CERVELL

1. ATENCIÓ

1.1. No ho podem fer tot alhora i necessitem centrar-nos en una cosa rellevant per nosaltres.

1.1.1. Podem entendre l'atenció com un model que filtra allò rellevant

1.1.2. O com un model que reparteix els recursos

1.2. Condicionament clàssic: es basa en els reflexos, aquests reflex es coneix amb el nom de estímul incondicionat i provoca una resposta automàtica.

1.2.1. Experiment de Pavlov: Pavlov va aconseguir associar l'aprenentatge amb un factor que no té res a veure amb el que estàs aprenent.

1.3. El coneixement operant: Aquests tipus d’aprenentatge, té lloc per mitjà d’un reforç, s’apren una conducta en funció del reforç que porta.

1.3.1. Experiment de Skinner: La conclusió a la que va arribar, va ser que els animals actuen per mitjà de l’assaig i l’error com a forma d’aprenentatge.

2. PERCEPCIÓ

2.1. La percepció és la manera com el teu cervell construeix la teva pròpia realitat a partir del estímuls físics que rebe del teu entorn.

2.1.1. Psicologia Gestalt

2.1.1.1. Llei de la porximitat: agrupem les figures si estan a prop i tenen característiques similars.

2.1.1.2. Llei de la similitud: les figures semblant s’atrauen i tendeixen a agrupar-se entre elles.

2.1.1.3. Llei de la bona continuació: les línies curvas o rectas tot i no esta unides es perceben com a tal.

2.1.1.4. Llei del tancament: tancem contorns a causa de la inestabilitat que produeixen les figures obertes.

2.1.1.5. Llei del destí comú: moviment en un mateixa direcció = unitat.

3. MEMÒRIA

3.1. Consisteix en aprendre coses noves, organitzar-les i ordenar-les. Alhora que guardo la informació i la utilitzo quan tingui un problema i vulgui trobar una solució.

3.1.1. Podem guardar

3.1.1.1. Vivències passades

3.1.1.2. Dades vistes amb antelació

3.1.1.3. Moviments

3.1.1.4. etc

3.2. LA TEVA MEMÒRIA ETS TU!

4. APRENENTATGE

4.1. És entendre perquè faig les coses. No és saber molt informació sino saber aplicar aquesta informació a través de conductes.

4.1.1. Una altre manera d'entendre l'aprenentatge

4.1.1.1. La capacitat d’un organisme de modificar conductes ja apreses amb antelació tot i ser molt difícil de realitzar.

5. MOTIVACIÓ

5.1. La motivació és un procés intern que activa, dirigeix i ens permet mantenir una conducta adequada per aconseguir un objectiu concret.

5.1.1. Motivació intrínseca

5.1.1.1. És el que ens permet realitzar diferents accions només per el fet de que ens agradar fer allò i per tant, ens proporciona una satisfacció.

5.1.2. Motivació extrínseca

5.1.2.1. Aquest tipus de motivació, també ens impulsa a fer coses però en aquests casos ja no les fas per un incentiu propi sinó per una recompensa externa.

5.1.3. Claus perquè una feina difícil o llunyana al temps, es converteixi en una feina assolible

5.1.3.1. Marcar objectius que pugui realitzar, mesurar per tenir un control i que pugui assolir.

5.1.3.2. Repartir els objectius marcats en feines senzilles per que sigui més fàcil de realitzar.

5.1.3.3. Es imprescindible un control constant y un feedback per saber si estic fent bé les coses o no.

6. EMOCIÓ

6.1. l’emoció és la reacció que tenim les persones davant de certes accions que passen.

6.1.1. Tipus de resposta

6.1.1.1. Fisiològica

6.1.1.2. Conductual

6.1.1.3. Experiencial

6.1.2. Les conductes no es donen si no hi ha emoció, per això diem que aprenem de les històries ja que aquestes ens connecten emocionalment amb alguna cosa i ens permeten aprendre

6.1.3. Intel·ligència emocional

6.1.3.1. Consisteix en saber controlar les emocions i no lluita contra elles ja que la persona que es intel·ligent emocionalment parlant entent que la vida es sinònim a consantats emocions.