ภาษาคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาษาคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ภาษาคอมพิวเตอร์

1. ASSEMBLY

1.1. ภาษาแอสเซมบลี (อังกฤษ: Assembly Language) หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะทำงานโดยขึ้นกับรุ่นของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "หน่วยประมวลผล" (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์

1.2. org 100h ; set video mode mov ax, 3 ; text mode 80x25, 16 colors, 8 pages (ah=0, al=3) int 10h ; do it! ; cancel blinking and enable all 16 colors: mov ax, 1003h mov bx, 0 int 10h ; set segment register: mov ax, 0b800h mov ds, ax ; print "hello world" ; first byte is ascii code, second byte is color code. mov [02h], 'H' mov [04h], 'e' mov [06h], 'l' mov [08h], 'l' mov [0ah], 'o' mov [0ch], ',' mov [0eh], 'W' mov [10h], 'o' mov [12h], 'r' mov [14h], 'l' mov [16h], 'd' mov [18h], '!' ; color all characters: mov cx, 12 ; number of characters. mov di, 03h ; start from byte after 'h' c: mov [di], 32004101001h ; light red (1100) on yellow (1110) add di, 2 ; skip over next ascii code in vga memory. loop c ; wait for any key press: mov ah, 0 int 16h ret

2. GO

2.1. Go นั้นถูกพัฒนาโดย Google ตั้งแต่ปี 2007 Golang ใช้เขียนเว็บดังๆ อย่าง Amazon และ Netflix หรือแม้แต่ Dropbox มันคือหนึ่งในภาษาที่เป็นที่ต้องการและมีค่าตอบแทนสูงที่สุด นอกจากนี้ยังมีความเป็น open source ที่สร้างซอฟต์แวร์ที่เรียบง่าย น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ ความนิยมของมันเพิ่มขึ้นจากข้อได้เปรียบเช่นการใช้งานหน่วยประมวลผลหลายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ เวลาเริ่มโปรแกรมที่สั้น และการใช้หน่วยความจำเมื่อจำเป็นเท่านั้น Golang จึงนับว่าเป็นภาษาแห่งอนาคตการเขียนโปรแกรมอย่างแท้จริง

2.2. package main import "fmt" func main() { var x float64 = 20.0 y := 42 fmt.Println(x) fmt.Println(y) fmt.Printf("x is of type %T\n", x) fmt.Printf("y is of type %T\n", y) }

3. JAVASCRIPT

3.1. JavaScript จากสถิติตาม Salary report โดย GetLinks ในหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น JavaScript ถือได้ว่าเป็นภาษาที่ฮิตมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้สำหรับสร้างแอพพลิเคชันออฟไลน์, แอพพลิเคชันสำหรับคอมพิวเตอร์, หรือใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ทได้ เครือข่ายมากมายที่มีพื้นฐานมาจาก JavaScript เช่น React และ AngularJS นั้นก็ดูจะเป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นความฮอทของ Javascript จะไม่ตกในเร็วๆนี้แน่นอน

3.2. <HTML> <HEAD> <TITLE> Your Title </TITLE> ------ ------ </HEAD> </HTML>

4. R

4.1. R เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่เป็นที่ใช้คำนวณทางสถิติ เพราะเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ท (open source) ที่ใช้งานได้ฟรี รองรับระบบปฎิบัติการหลายระบบ ปฎิบัติการทั้ง Windows Mac OS หรือ Linux โดยการทำงานของ R ที่นิยมเนื่องจากมี built-in function ทางด้านสถิตที่มีปริมาณมาก รวมถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ มีความสามารถแสดงผลการทำงานในรูปแบบกราฟ

4.2. install.packages(c("devtools", "rjson", "bit64", "httr")) library(devtools) install_github("twitteR", username="geoffjentry") library(twitteR)

5. PHP

5.1. พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว

5.2. <?php # This is my frist program in PHP echo "Hello PHP language!\n"; # Displaying the site name and year echo "Marcuscode.com\n"; echo "2016" ?>

6. C#

6.1. C# หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำลังพยายามที่จะเข้าสู่วงการเกมส์ หรือ โลกของ AR และ VR ภาษา C# นั้นถือได้ว่าเป็นคำตอบของคุณอย่างแน่นอน ภาษา C# เป็นภาษาที่พัฒนาโดย Microsoft และออกแบบมาให้ใช้งานบนแพลทฟอร์ม .NET ภาษา C# ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมวีดีโอเกมส์รวมถึงการเขียนโปรแกรมที่ใช้เป็นรากฐานของ Augmented reality และ virtual reality ยิ่งไปกว่านั้น C# ยังถูกใช้ในการเขียนระบบฐานข้อมูลต่างๆอีกด้วย

6.2. private void btnGetPrinter_Click(object sender, EventArgs e) { cmbPrinterName.Items.Clear(); foreach (string printer in System.Drawing.Printing.PrinterSettings.InstalledPrinters) { cmbPrinterName.Items.Add(printer); } }

7. C

7.1. ภาษาซี (C Programming Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาครั้งแรกเพื่อใช้เป็นภาษาสำหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ( Unix Opearating System) แทนภาษาแอสเซมบลี ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำที่สามารถกระทำในระบบฮาร์ดแวร์ได้ด้วยความรวดเร็ว แต่จุดอ่อนของภาษาแอซเซมบลีก็คือความยุ่งยากในการโปรแกรม ความเป็นเฉพาะตัว และความแตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง เดนนิส ริตชี (Dennis Ritchie) จึงได้คิดค้นพัฒนาภาษาใหม่นี้ขึ้นมาเมื่อประมาณต้นปี ค.ศ. 1970 โดยการรวบรวมเอาจุดเด่นของแต่ละภาษาระดับสูงผนวกเข้ากับภาษาระดับต่ำ เรียกชื่อว่า ภาษาซี

7.2. /*************************************************** * Author : CS Developers * Author URI: CS Developers – วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโค้ด ดาวน์โหลด * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers ***************************************************/ #include<stdio.h> int main() { int number, reverse = 0; printf(" Enter number to reverse : "); scanf("%d", &number); while (number != 0) { reverse = reverse * 10 + (number % 10); number = number/10; } printf("\n Reverse number = %d\n", reverse); return 0; }

8. JAVA

8.1. Java หากคุณอยากเพิ่มค่าตัวและโอกาสการได้งาน สกิลด้าน Java อาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากมีติดตัวไว้ Java นั้นถือว่าเป็นภาษาโปรแกรมที่เก่าแก่ที่สุดภาษานึงเลยที่เดียว Java ถูกใช่โดยชาว developers จากทั่วทุกมุมโลก และ Java ยังเป็นที่นิยมที่สุดในการใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือแอนดรอย บริษัทชั้นนำของโลก 500 แห่ง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Fortune 500 Companies” ก็ยังใช้ Java ในการเขียนโปรแกรมหลังบ้าน ความต้องการของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคสามสามารถด้าน Java นั้นแทบไม่เคยลดลงเลยถึงแม้ว่านี่จะเป็นภาษาที่เก่าแก่ ฉะนั้น หากคุณมีความคล่องแคล้วด้าน Java การตกงานก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคุณ

8.2. public class Production { public static void main (String[] args) { int product = 2000; int year = 0; while (product <= 5000) { product = product + 365; year++; System.out.println("ปีที่ = " + year); System.out.println("สินค้าส่งออก = " + product); } System.out.println("ใช้เวลาทั้งหมด = " + year + " ปี "); } }

9. C++

9.1. ภาษา C++ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้งแบบออบเจ็ค และการเขียนแบบปกติทั่วไป และยังมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการและเข้าถึงระดับหน่วยความจำ นอกจากนี้มันยังถูกนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ มากมาย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว (Embedded) เว็บเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาเกม และแอพพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพอย่างสูง

9.2. #include <stdio.h> void main( ) { int x, y, z; printf(“Enter X value : “); scanf(“%d”, &x); printf(“Enter Y value : “); scanf(“%d”, &y); z = x + y; printf(“Summary of X and Y is %d”, z); }

10. PYTHON

10.1. Python ไพธอนยังคงเป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่นิยมกันมากที่สุดในปี 2019 ด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่า Java และความโดดเด่นเรื่องการทำงานที่รวดเร็ว บริษัทใหญ่ๆ อย่าง Yahoo หรือ Microsoft จึงเลือกใช้ภาษาโปรแกรมนี้ ไพธอนมักใช้ในการทำเหมืองข้อมูลและ machine learning อีกด้วย ด้วยความต้องการ Data Scientist และนักพัฒนา machine learning ที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้ไพธอนเป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ส่วนที่สำคัญที่สุดของไพธอนนั้นคือการที่ภาษานี้เป็นภาษาที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักเทียบกับภาษาอื่นๆ ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไพธอนถึงเหมาะกับผู้เริ่มต้น

10.2. # My first Python program name = input('What is your name?\n') print ('Hi, %s.' % name) print ('Welcome to Python.')