OSNOVE INFORMATIKE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OSNOVE INFORMATIKE by Mind Map: OSNOVE INFORMATIKE

1. INFORMATIKA

1.1. RAČUNALSTVO

1.2. DOKUMENT

1.3. INFORMACIJA

1.4. PUBLIKACIJA

2. NAČIN OBRADE PODATAKA

2.1. RUČNA OBRADA

2.2. MEHANIČKA OBRADA

2.3. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.4. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

3. ELEKTONIČA OBRADA PODATAKA

3.1. ELEKTRONSKA CIJEV

3.2. TRANZISTOR

3.3. INTEGRIRANI KRUG

3.4. VISOKO INTEGRIRANI KRUG

3.5. MIKROPROCESOR

3.6. BIČIPOVI I UMREŽENA RAČUNALA

4. BROJEVNI SUSTAV

4.1. DEKADSKI BROJEVNI SUSTAV

4.1.1. BAZA 10 ZNAMENKI

4.2. BINARNI BROJEVNI SUSTAV

4.2.1. BAZA 2 ZNAMENKE

5. RAČUNALNA PERIFERIJA

5.1. CENTRALNA JEDINICA

5.2. ULAZNE JEDINICE

5.3. IZLAZNE JEDINICE

5.4. ULAZNO-IZLAZNE JEDINICE

6. OSNIVNI DJELOVI RAČUNALA

6.1. MBO

6.2. CPU

6.3. PSU

6.4. RAM

6.5. GPU

6.6. HDD

7. ULAZNE JEDINICE

7.1. TIPKOVNICA

7.2. MIŠ

7.3. MIKROFON

7.4. GRAFIČKA PLOČA

7.5. WEB KAMERA

8. IZLAZNE JEDINICE

8.1. MONITOR

8.1.1. CRT

8.1.1.1. LED

8.1.1.1.1. LCD

8.2. PROJEKTOR

8.3. PISAČ

8.3.1. IGLIČNI

8.3.1.1. TINTNI

8.3.1.1.1. LASERSKI

8.4. ZVUČNICI

9. MEDIJI ZA POHRANU PODATAKA

9.1. CD

9.2. DVD

9.3. BD