Szybkie zapamiętywanie

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szybkie zapamiętywanie by Mind Map: Szybkie zapamiętywanie

1. Metody

1.1. skojarzeń

1.2. akronimów (skrótów)

1.3. akrostyków

1.3.1. New node

1.4. rymowanek

1.5. grupowania

2. Definicja

2.1. trwałość

2.2. uczenie się

2.3. koncentracja

2.4. przechowywanie

3. Zapominanie

3.1. alkohol

3.2. brak ćwiczeń

3.3. zmęczenie

4. Cykle

4.1. świadome

4.2. nieświadome

5. Ćwiczenia

5.1. wierszyki

5.2. wycinanie wyrazów z gazet

5.3. naklejanie karteczek z wyrazami na meble

5.4. zakładki obrazkowe