Сучасні інтерактивні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні інтерактивні технології навчання by Mind Map: Сучасні інтерактивні технології навчання

1. Методи технології кооперативного навчання

1.1. Робота в парах

1.2. "Два, чотири - всі разом"

1.3. "Карусель"

1.4. "Акваріум"

1.5. Робота в малих групах

1.6. ротаційні трійки

2. Методи технології ситуативного моделювання

2.1. Громадські слухання

2.2. Рольова гра

2.3. спрощене судове слухання

2.4. Обговорення проблеми в загальному колі

2.5. "Мозковий штурм"

2.6. Методи колективно-групового навчання

3. Постановка й розв'язання проблемних питань

3.1. Аналіз ситуації

3.2. "Мікрофон"

3.3. "Ажурна пилка"

3.4. "Навчаючи - учусь"

3.5. "Незавершені речення"

4. Методи опрацювання дискусійних питань

4.1. "Дерево рішень"

4.2. "Метод ПРЕС"

4.3. "Займи позицію"

4.4. "Неперервна шкала думок"

4.5. дискусія