Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Det Folkelige Gennembrud: 1900-1920 by Mind Map: Det Folkelige Gennembrud: 1900-1920
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Det Folkelige Gennembrud: 1900-1920

Tekst: "Lønningsdag - en idyl" (Martin Andersen Nexø)

ole sad på en knold og sang

Film: Pelle Erobreren

Klasser og arbejderne i fokus - social ulighed

Socialisme kommer frem

Religion: Gud er ikke død for proletariatet og arbejderklassen. Religion bruges som trøst

Forfattere kommer selv fra fattigdom - uddannelse kommer frem.

Jeppe Aakjær