Det Folkelige Gennembrud: 1900-1920

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Det Folkelige Gennembrud: 1900-1920 by Mind Map: Det Folkelige Gennembrud: 1900-1920

1. Tekst: "Lønningsdag - en idyl" (Martin Andersen Nexø)

2. Film: Pelle Erobreren

3. Klasser og arbejderne i fokus - social ulighed

3.1. Socialisme kommer frem

4. Forfattere kommer selv fra fattigdom - uddannelse kommer frem.

5. Religion: Gud er ikke død for proletariatet og arbejderklassen. Religion bruges som trøst

6. Jeppe Aakjær