Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Det Folkelige Gennembrud: 1900-1920 by Mind Map: Det Folkelige Gennembrud: 1900-1920
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Det Folkelige Gennembrud: 1900-1920

Tekst: "Lønningsdag - en idyl" (Martin Andersen Nexø)

ole sad på en knold og sang

Film: Pelle Erobreren

Klasser og arbejderne i fokus - social ulighed

Socialisme kommer frem

Religion: Gud er ikke død for proletariatet og arbejderklassen. Religion bruges som trøst

Forfattere kommer selv fra fattigdom - uddannelse kommer frem.

Jeppe Aakjær