ANNA LUDWICZAK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANNA LUDWICZAK by Mind Map: ANNA LUDWICZAK

1. Zaburzenia życia codziennego

1.1. Nauczyć ją samodzielnego codziennego funkcjonowania

1.1.1. Jakie wspierające wskazówki jej dawać?

1.1.1.1. Zadbanie o swój sen oraz aktywność poranną.

1.1.2. Jakie wybory powinna dokonywać?

1.1.2.1. Powinna zacząć myśleć czy prawidłowo siedzi odrabiając lekcje.

1.1.3. Jak ją zdyscyplinować do działania?

1.1.3.1. Chwalić ją za dobrze spędzony dzień.

1.2. Nauczyć ją prawidłowej postawy w ciągu dnia

1.2.1. Jak nauczyć ją świadomości swojego ciała?

1.2.1.1. Skupienie się nad tym jak siedzi, porusza się.

1.2.2. Jakie ćwiczenia korekcyjne powinna wykonywać?

1.2.2.1. Dopasowane do jej problemów codziennych.

1.2.3. Jakie posiada dysfunkcje?

1.2.3.1. Wada postawy.

1.3. Zachęcić ją do aktywności w ciągu dnia

1.3.1. Jaką aktywność fizyczną lubi wykonywać w ciągu dnia?

1.3.1.1. Swoją ulubioną aktywność.

1.3.2. Jakie aktywności zaproponować?

1.3.2.1. Proste ćwiczenia ogólnorozwojowe.

1.3.3. Jaki system nagrody wymyślić?

1.3.3.1. Nagradzać rzeczami, które lubi.

2. Dłuższe tempo dojrzewania emocjonalnego

2.1. Rozmawiać z nią na trudne tematy

2.1.1. Czy można jej wszystko mówić?

2.1.1.1. Nie, powinniśmy dostosować informacje które jej przekazujemy.

2.1.2. Jak inicjować takie rozmowy?

2.1.2.1. W delikatny oraz niepozorny sposób, tak aby nie czuła się przytłoczona.

2.1.3. Jakie należy mieć podejście?

2.1.3.1. Cierpliwe i wyrozumiałe podejście.

2.2. Utrzymywać dobre relacje z rówieśnikami

2.2.1. Jak rówieśnicy odbierają taką osobę?

2.2.1.1. Mogą się z nią nie dogadywać.

2.2.2. Jakie zachowania rówieśników wprowadzają ją w niepokój?

2.2.2.1. Wyśmiewanie.

2.2.3. Co zrobić aby nie unikała kontaktu z innymi dziećmi?

2.2.3.1. Zaproponować krótkie konwersacje z jednym dzieckiem.

2.3. Zaakceptować siebie

2.3.1. Jak zwiększyć pewność siebie

2.3.1.1. Należy ją docenić i zaakceptować, chwalić jej konkretne dobre zachowania.

2.3.2. Jak ukazać jej pozytywne strony siebie?

2.3.2.1. Poprzez swoje zainteresowania.

2.3.3. Jakie techniki zwiększenia motywacji zastosować?

2.3.3.1. Należy wyznaczyć określony cel oraz dokładnie go przeanalizować. Za wykonanie celu należy zaplanować nagrodę.

3. Przejawy agresji

3.1. Nauczyć ją samokontroli

3.1.1. Czy powinna stosować jakieś leki uspokajające?

3.1.1.1. Tak powinna stosować leki neuroprotekcyjne albo suplementy odpowiednie.

3.1.2. Czy powinna chodzić na jakąś terapię?

3.1.2.1. Tak, często terapie pomagają nad panowaniem nad sobą w trudnych sytuacjach.

3.1.3. Czy warto mieć zaufaną osobę?

3.1.3.1. Zdecydowanie, często taka osoba pomaga nam w sytuacjach w których tracimy kontrolę nad sobą.

3.2. Nauczyć ją panować nad emocjami

3.2.1. Jak pokazać jej pozytywny obraz siebie?

3.2.1.1. Pomóc odnaleźć jej swoje atuty.

3.2.2. Jak nie przejmować się opinią publiczną?

3.2.2.1. Być pewną swoich działań.

3.2.3. W którym momencie inteligentnie zakończyć rozmowę aby nie wchodzić w konflikt?

3.2.3.1. W momencie w którym uznajemy, że rozmowa z drugą osoba nie ma sensu.

3.3. Nauczyć ją odpowiadać za swoje czyny

3.3.1. Jak jej wytłumaczyć co jest dobre a co złe?

3.3.1.1. Przedstawić jej konkretne przykłady.

3.3.2. Jak nie angażować się w konflikt?

3.3.2.1. Nie zwracać na to uwagi.

3.3.3. Czy warto jej przedstawić konsekwencje różnych decyzji?

3.3.3.1. Tak, powinna być świadoma swoich czynów i jakie są ich konsekwencje.

4. Problemy w nauce

4.1. Zmotywować do nauki

4.1.1. Czy powinna robić sobie przerwy w nauce?

4.1.1.1. Powinna robić przerwy w nauce na spacery lub inną aktywność fizyczną.

4.1.2. Czy powinna być nagradzana za naukę?

4.1.2.1. Tak, dzięki temu mają lepszą motywację do dalszej nauki.

4.1.3. Jak zachęcać do wykonywania ćwiczeń dydaktycznych?

4.1.3.1. Poprzez nagrody bądź pochwały.

4.2. Metody skutecznego nauczania

4.2.1. Czy warto prowadzić dyskusje na zadany temat?

4.2.1.1. Tak, nakierowując taką osobę na dobrą odpowiedź.

4.2.2. Czy warto wprowadzać zadania problemowe?

4.2.2.1. Tak, dzięki temu zmuszamy do refleksji na dany temat.

4.2.3. W jaki sposób zainteresować tematem?

4.2.3.1. Starać się przedstawiać temat tak aby ją zainteresować.

4.3. Wspomóc ją w nauce koncentracji na wykonywanym zadaniu

4.3.1. Jakie ćwiczenia koncentracyjne powinna wykonywać?

4.3.1.1. Ćwiczenia oddechowe bądź rytmiczne.

4.3.2. Co jest problemem braku koncentracji?

4.3.2.1. Zbyt duża ilość bodźców zewnętrznych.

4.3.3. Czy powinna mieć indywidualne nauczanie?

4.3.3.1. Tak, powinna.