D/v Môi Giới BĐS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
D/v Môi Giới BĐS by Mind Map: D/v Môi Giới BĐS

1. Online Marketing

1.1. SEO Google

1.1.1. SEO Tìm kiếm

1.1.2. SEO Google Place

1.1.3. SEO Video Youtube

1.2. Google Ads

1.2.1. Từ khóa tìm kiếm

1.2.2. Google Display Network

1.2.3. Remarketing

1.3. Facebook Ads

1.3.1. Bài viết

1.3.2. Video

1.3.3. Canvas

1.3.4. Retargeting

1.4. Zalo Ads

1.4.1. Truy cập Landing pages

2. Sản phẩm

2.1. Nhà kiệt, nhà giá rẻ

2.1.1. Giá từ 1- 3 tỉ

2.2. Đất kiệt , đất giá rẻ

2.3. Căn hộ nhà, khách sạn cho thuê

3. Khu vực

3.1. Quận Sơn Trà

3.2. Quận Ngũ Hành Sơn

3.3. Quận Hải Châu

4. Tên miền

4.1. Nhathuedanang.com

4.2. Nhabandanang.net

4.3. bandatdanang24h.com

5. Quy trình marketing

5.1. Nghiên cứu thị trường

5.2. Phân khúc thị trường

5.3. Định vị thị trường

5.4. Thực hiện

5.5. Đo lường