Науково-дослідна робота

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Науково-дослідна робота by Mind Map: Науково-дослідна робота

1. 1. Підготовча стадія

1.1. 1.1. Етап постановки науково-дослідної проблеми.

1.2. 1.2. Етап уточнення предмета, цілепокладання та задуму дослідження.

1.3. 1.3. Етап планування науково-дослідної роботи.

2. 2. Емпірична стадія

2.1. 2.1. Етап уточнення організації та методики емпіричного дослідження.

2.2. 2.2. Етап збору емпіричних даних.

2.3. 2.3. Етап первісної обробки емпіричних даних.

2.4. 2.4. Етап оцінки науково- емпіричних фактів у їх взаємозв'язку.

2.5. 2.5. Етап узагальнення результатів емпіричної стадії.

3. 5. Завершальна стадія

3.1. 5.1. Етап планування розробки методичного та організаційного забезпечення.

3.2. 5.2. Етап впровадження результатів НДР.

3.3. 5.3. Етап оформлення результатів НДР.

3.4. 5.4. Етап підведення підсумків виконання програми та звітування про результати НДР.

4. 4. Стадія апробації

4.1. 4.1. Етап планування апробації.

4.2. 4.2. Експериментальний етап науково-правового дослідження.

4.3. 4.3. Етап здійснення апробації результатів НДР.

5. 3. Теоретична стадія

5.1. 3.1. Етап організаційного та методичного забезпечення теоретичного дослідження.

5.2. 3.2. Етап евристичного системного з'ясування доктринальниз джерел.

5.3. 3.3. Етап теоретичного осмислення основних об'єктивних закономірностей та встановлення сутності предмета досліження.

5.4. 3.4. Етап креативного розгортання емпіричної моделі у нову теорію проблеми у їх взаємозв'язку.