Những ứng dụng của tin học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Những ứng dụng của tin học by Mind Map: Những ứng dụng của tin học

1. Hỗ trợ việc quản lí

1.1. Xử lí lượng lớn thông tin, đa dạng

1.2. Bảng tính điện tử

1.2.1. Vd: Microsoft, Excel, ...

1.3. Quản trị dữ liệu

1.3.1. Vd: Foxpro, Microsoft, ...

1.4. Quy trình ứng dụng tin học để quản lí gồm:

1.4.1. + Tổ chức lưu trữ

1.4.2. + Xây dựng chương trình tiện dụng

1.4.3. + Khai thác thông tin

2. Tự động hóa và điều khiển

2.1. Quy trình công nghệ tự hóa linh hoạt, chuẩn xác, chi phí thấp, hiệu quả, đa dạng

3. Truyền thông

3.1. Đổi mới các dịch vụ của kĩ thuật truyền thông

3.2. Tạo ra mạng máy tính toàn cầu Internet

3.3. ->Phát triển nhiều dịch vụ tiện lợi, đa dạng

4. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng

4.1. Trợ giúp của chương trình soạn thảo, xử lí văn bản, ảnh, in ấn, tin học đã tạo việc biên soạn, lập kế hoạch, luân chuyển, ... một bộ mặt mới

5. Giáo dục

5.1. Học sẽ có hiệu quả hơn khi gắn liền với thực tiễn sinh động. Nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện được

5.2. Có thể thiết kế nhiều thiết bị hỗ trợ cho việc học, việc dậy và học sinh động hơn,gây hứng thú cho người học

5.3. Các phần mềm dạy học thiết kế giúp cho người học có thể tự học

5.4. Hoặc cho giáo viên có thể sử dụng các phương pháp dạy thích hợp

5.5. Có thể thực hiện qua Internet

6. Giải trí

6.1. Sử dụng phần mềm máy tính để chơi trò chơi, xem phim ảnh, nghe nhạc, học vẽ,...

6.2. Phần mềm xử lí hình ảnh, âm thanh giúp cho con người nhiều phương tiện giải trí mới và phong phú

7. Trí tuệ nhân tạo

7.1. Máy tính giúp con người tính các yếu tố, tình huống, quyết định tiến hành, xem xét và đưa ra phương án

7.2. Máy tính không thể quyết định thay cho người

7.3. Chỉ đưa ra phương án có thể và con người sẽ quyết định lựa chọn

8. Giải toán khoa học kĩ thuật

8.1. Thiết kế, xử lí số liệu

8.2. Không dùng máy tính không thể thực hiện tính toán trong phạm vi cho phép

8.3. Thể hiện cách trực quan trên màn hình hoặc in ra giấy

8.4. -> Nhanh , hoàn thiện hơn và chi phí thấp