Pametni grad

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pametni grad by Mind Map: Pametni grad

1. Prikupljanje podataka

2. Senzori

3. Internet of Things

4. Korištenje I adaptacija tehnologije

5. Optimizacija gradskih operacija

6. Smanjenje troškova

7. Smanjenje konzumacije resursa

8. Automatizacija

9. Gradovi

10. Amsterdam

11. Barcelona

12. Dublin

13. Dubai

14. Copenhagen

15. New York

16. Shanghai

17. Malta