ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มกราฟิก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มกราฟิก by Mind Map: ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มกราฟิก

1. ประเภทของกราฟิก

1.1. 1 ภาพแบบ Vector มีลักษณะอย่างไร

1.1.1. เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆ ซึ่งสร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์

1.2. 2 ภาพแบบ Bitmap มีลักษณะอย่างไร

1.2.1. ภาพที่เกิดจากจุดสีที่เรียกว่า Pixel ซึ่งประกอบกันเป็นรูปร่างบนพื้นที่ ที่มีลักษณะเป็นเส้นตาราง (กริด) แต่ละพิกเซลจะมีค่าของตำแหน่ง และค่าสีของตัวเอง

2. ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบ Vector และ Bitmap

2.1. 1 นามสกุลที่ใช้จัดเก็บภาพแบบ Vector มีอะไรบ้าง

2.1.1. .WMF .EPS .AI .PIC

2.2. 2 นามสกุลที่ใช้จัดเก็บภาพแบบ Bitmap มีอะไรบ้าง

2.2.1. .JPEG .GIF .JPE .BMP .PCX .TIF

2.3. 3 แต่ละนามสกุลมีลักษณะการใช้งานอย่างไร

2.3.1. .WMF มีลักษณะการใช้งาน เป็นไฟล์มาตรฐานของโปรแกรม Microsoft Office

2.3.2. .EPS มีลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดของภาพมาก เช่น การสร้างโลโก้

2.3.3. .AI มีลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับงานด้านการออกแบบ เช่น การสร้างโลโก้

2.3.4. .PIC มีลักษณะการใช้งาน ป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานในการบันทึกภาพแบบ 32 บิต ของ Macintosh

2.3.5. .JPEG มีลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับรูปทั่วไปเป็นไฟล์ที่เหมาะสำหรับใช้ในภาพประเภทภาพถ่ายงานเว็บเพจ

2.3.6. .GIF มีลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับงานที่มีความจำกัดด้านพื้นที่และหน่วยความจำ เช่น งานด้านเว็บเพจ

2.3.7. .JPE มีลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับรูปทั่วไป

2.3.8. .BMP มีลักษณะการใช้งาน เป็นไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการ Windows

2.3.9. .PCX มีลักษณะการใช้งาน เป็นไฟล์เดิมของโปรแกรมแก้ไขภาพแบบ Bitmap ใช้กับภาพทั่วไป

2.3.10. .TIF มีลักษณะการใช้งาน เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับงานสิ่งพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ สามารถแสดงผลความละเอียดของภาพได้ทุกระดับ

2.4. 4 โปรแกรมที่ใช้สร้างไฟล์ทั้งแบบ Vector และ Bitmap มีอะไรบ้าง

2.4.1. โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ

2.4.1.1. Adobe Photoshop

2.4.1.2. Paint

2.4.2. โปรแกรมการช่วยออกแบบ

2.4.2.1. Auto CAD

2.4.2.2. SketchUp

3. โปรแกรมสําหรับงานกราฟิก

3.1. โปรแกรมสําหรับงานกราฟิก มี 2 ประเภท

3.1.1. โปรแกรมกราฟิกวาดภาพ

3.1.1.1. โปรแกรมกราฟิกวาดภาพมีลักษณะใช้สร้างสรรค์ งานศิลปะหรือผลิตผลงานคุณภาพสูง ภาพที่ซับซ้อนทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม และภาพกราฟิกอื่น ๆ แต่ละโปรแกรมจะมีลักษณะใช้เฉพาะงาน

3.1.2. โปรแกรมกราฟิกนําเสนอ

3.1.2.1. โปรแกรมกราฟิกนําเสนอมีลักษณะจะมีเครื่องมือช่วยเหลือในการสร้างงานกราฟิกโดยการใส่รูปภาพ อักษรหรือการแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ

4. โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ

4.1. 1 โปรแกรมกราฟิก 2 มิติคืออะไร

4.1.1. โปรแกรมกราฟิก 2 มิติคือศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภมูิ การ์ตูน มีความกว้างและยาว มีความหนาเพิ่มเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนยิ่งขึ้น

4.2. 2 กราฟิกแบบ 2 มิติ มีอะไรบ้าง

4.2.1. ภาพแบบ Vector

4.2.2. ภาพแบบ Bitmap

5. ความแตกต่างของภาพกราฟิก 2 มิติ

5.1. ภาพกราฟิกแบบ Vector

5.1.1. 1. ลักษณะภาพใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นตัวสร้างภาพ โดยรวมเอาวงกลม เส้นตรงมากมายมาเรียงต่อกันจนกลายเป็นภาพและเส้นโค้งต่างชนิดมาผสมกัน

5.1.2. 2. สามารถย่อและขยายขนาดได้โดยสัดส่วนและให้ใหญ่มีความละเอียด มากขึ้นจะทำให้ลักษณะของภาพยังเหมือนเดิมความละเอียดของภาพ ไม่เปลี่ยนแปลง และภาพไม่แตก

5.1.3. 3. เหมาะสำหรับงานด้านการพิมพ์

5.1.4. 4. คอมพิวเตอร์จะใช้เวลาในการแสดงภาพมาก

5.2. ภาพกราฟิกแบบ Bitmap

5.2.1. 1. ลักษณะภาพประกอบขึ้นด้วยเม็ดสีเล็กๆมากมาย มาเรียงต่อกันจนกลายเป็นภาพ

5.2.2. 2. ภาพมีจำนวนพิกเซลคงที่ เมื่อขยายภาพให้ใหญ่มีความละเอียดมากขึ้นจะทำให้ภาพแตก

5.2.3. 3. เหมาะสำหรับงานกราฟิกที่ต้องระบายสีต้องการ ให้แสงเงา

5.2.4. 4. แสดงภาพบนจอทันที เมื่อย้ายข้อมูลจากหน่วยความจำ ที่เก็บภาพไปยังหน่วยความจำของจอภาพ