Poremećaji trombocita

Poremećaji trombocita

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Poremećaji trombocita by Mind Map: Poremećaji trombocita

1. KVANTITATIVNI

1.1. TROMBOCITOPENIJA ( < 150 x 10^9/L)

1.1.1. zbog povećane destrukcije

1.1.1.1. Imunosni mehanizmi destrukcije

1.1.1.1.1. Imunosna trombocitopenična purpura

1.1.1.1.2. Aloimuna trombocitopenija

1.1.1.1.3. Posljedica djelovanja lijekova

1.1.1.2. Ne-imunosni mehanizmi destrukcije

1.1.1.2.1. Diseminiarana intravaskularna koagulopatija (DIK)

1.1.1.2.2. Trombotička trombocitopenična purpura

1.1.1.2.3. Hemolitički uremični sindrom

1.1.1.2.4. Mehanička destrukcija zbog umjetnih srčanih zalistaka

1.1.2. zbog smanjene proizvodnje

1.1.2.1. Hipoplazija megakariocita

1.1.2.1.1. Smanjena proliferacija megakariocita

1.1.2.1.2. Zamjena normalne koštane srži

1.1.2.2. Neučinkovita trombopoeza

1.1.2.2.1. Megaloblastična anemija

1.1.2.3. Nasljedna trombocitopenija

1.1.2.3.1. Wiscott-Aldrich sindrom/X-vezana trombocitopenija

1.1.2.3.2. Bernard-Soulierov sindrom

1.1.2.3.3. May-Hegglinova anomalija

1.1.3. zbog ubrzanog raspada trombocita u slezeni

1.1.3.1. splenomegalija ili hipersplenizam

1.1.4. dilucijska trombocitopenija

1.2. TROMBOCITOZA (> 450 x 10^9/L)

1.2.1. Primarna trombocitoza

1.2.1.1. Esencijalna trombocitemija

1.2.1.2. Kronična mijelogena leukemija

1.2.1.3. Policitemija vera

1.2.1.4. Kronična idiopatska mijelofibroza

1.2.1.5. Refraktorna anemija s prstenastim sideroblastima

1.2.1.6. 5q- sindrom

1.2.2. Sekundarna (reaktivna) trombocitoza

1.2.2.1. Akutno krvarenje

1.2.2.2. Operacija

1.2.2.3. Post-splenetkomije

1.2.2.4. Oporavak od trombocitopenije

1.2.2.4.1. uzrokovana alkoholom, kemoterapijom ili nedostatkom vitamina B12

1.2.2.5. Maligne bolesti

1.2.2.6. Kronične upalne bolesti

1.2.2.7. Anemija zbog nedostatka željeza

1.2.2.8. Hemolitička anemija

1.2.3. Prolazna trombocitoza

1.2.3.1. Intenzivno vježbanje

1.2.3.2. Epinefrin

1.2.3.3. Porod

2. KVALITATIVNI

2.1. TROMBOCITOPATIJA

2.1.1. Nasljedni poremećaji funkcije trombocita

2.1.1.1. Poremećaji adhezije

2.1.1.1.1. von Willebrandova bolest

2.1.1.1.2. Bernard-Soulierov sindrom

2.1.1.2. Poremećaji agregacije

2.1.1.2.1. Kongenitalna afibrinogenemija

2.1.1.2.2. Glanzmannova trombastenija

2.1.1.3. Poremećaji sekrecije trombocita i granula

2.1.1.3.1. Nedostatak spremišta (SPD - storage pool disease)

2.1.1.3.2. Quebec poremećaj trombocita

2.1.1.4. Poremećaji sekrecije trombocita i prijenosa signala

2.1.1.4.1. Poremećaji receptora za TXA2, ADP, kolagen, epinefrin i serotonin)

2.1.1.4.2. Poremećaj u aktivaciji G-proteina

2.1.1.4.3. Poremećaji u metabolizmu fosfatidilinozitola; nedosatatak fosfolipaze C

2.1.1.4.4. Poremećaji u fosforilaciji proteina (nedostatak PKC)

2.1.1.4.5. Poremećaji u putu arahidonske kiseline i sintezi TXA2

2.1.1.5. Poremećaj prokoagulantne aktivnosti trombocita

2.1.1.5.1. Scottov sindrom

2.1.1.5.2. Stormorkenov sindrom

2.1.2. Stečeni poremećaji funkcije trombocita

2.1.2.1. KBB

2.1.2.2. Hematološke bolesti

2.1.2.2.1. Akutne leukemije

2.1.2.2.2. Mijelodisplazija uz trombocitopeniju

2.1.2.2.3. Multipli mijelom

2.1.2.3. Lijekovi

2.1.2.3.1. Aspirin

2.1.2.3.2. Etanol

2.1.2.3.3. Antibiotici

2.1.2.4. Kardiopulmonalna bypass operacija