ANEMIJE

Podjela anemija

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ANEMIJE by Mind Map: ANEMIJE

1. prema veličini (morfološki pristup)

1.1. MIKROCITNE (MCV < 80 fL)

1.1.1. sideropenična anemija

1.1.2. talasemija

1.1.3. anemija kronične bolesti (rijetko)

1.1.4. sideroblastična anemija (kongenitalna, trovanje)

1.1.5. deficit bakra

1.1.6. trovanje cinkom

1.2. NORMOCITNE (MCV 80-100 fL)

1.2.1. akutni gubitak krvi

1.2.2. sideropenična anemija (početna faza)

1.2.3. anemija kronične bolesti

1.2.4. supresija koštane srži

1.2.5. mijeloftizična anemija

1.2.6. izolirana aplazija crvene loze

1.2.7. aplastična anemija

1.2.8. kronično zatajenje bubrega

1.2.9. hipotireoza, hipopituitarizam

1.3. MAKROCITNE (MCV > 100 fL)

1.3.1. trovanje etanolom

1.3.2. manjak folata ili B12

1.3.3. sindrom mijelodisplazije

1.3.4. akutne mijeloične leukemije

1.3.5. povećan broj retikulocita (hemolitičke anemije, odgovor na gubitak krvi ili terapiju)

1.3.6. uzrokovana lijekovima (citostatici)

1.3.7. jetrene bolesti

2. prema uzroku i mehanizmu nastanka (kinetički pristup)

2.1. smanjeno stvaranje eritrocita

2.1.1. HIPOPROLIFERACIJSKE ANEMIJE

2.1.1.1. zbog oštećenja koštane srži

2.1.1.1.1. ozračenje

2.1.1.1.2. fibroza

2.1.1.1.3. aplazija

2.1.1.1.4. infiltracija

2.1.1.1.5. tumor, upala

2.1.1.2. smanjena stimulacija

2.1.1.2.1. povećano otpuštanje kisika

2.1.1.2.2. bolesti bubrega

2.1.1.2.3. hipometabolizam

2.1.1.2.4. kronična upala

2.1.2. ANEMIJE ZBOG POREMEĆAJA U SAZRIJEVANJU

2.1.2.1. poremećaj jezgre

2.1.2.1.1. manjak vitamina B12

2.1.2.1.2. manjak folne kiseline

2.1.2.2. poremećaj citoplazme

2.1.2.2.1. manjak željeza

2.1.2.2.2. talasemija

2.1.2.2.3. sideroblastična anemija

2.2. ubrzano propadanje eritrocita

2.2.1. HEMOLITIČKE ANEMIJE

2.2.1.1. intravaskularne

2.2.1.1.1. endotoksina, lijekovi

2.2.1.1.2. toplina

2.2.1.1.3. vaskulitis, DIK

2.2.1.1.4. anemija srpastih stanica

2.2.1.2. ekstravaskularne

2.2.1.2.1. autoimune

2.2.1.2.2. enzimopatije

2.2.1.2.3. membranopatije

2.3. gubitak eritrocita

2.3.1. KRVARENJE

2.3.1.1. akutno

2.3.1.1.1. akutna hemoragijska anemija

2.3.1.2. okultno ili jatrogeno

2.3.1.3. kronično

2.3.1.3.1. manjak željeza