Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UČENJE by Mind Map: UČENJE

1. KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI

1.1. pamćenje, pažnja, promišljanje...

2. OKOLINA

2.1. okružje, situacija u kojoj se učenik nalazi, stavovi i uvjerenja

3. MOTIVACIJA

3.1. poticanje, usmjeravanje

4. CILJ

4.1. usmjeravanje pozornosti prema cilju uz istovremeno isključenje distrakcija

5. ORGANIZACIJA

5.1. radne navike