METAKOGNITSIOON

tunnitöö-

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
METAKOGNITSIOON by Mind Map: METAKOGNITSIOON

1. kuidas sa õpid?

2. vali õpistrateegia lähtuvalt sooritusvajadusest - kas vajalik on lühiajaline õppimine või pikaajaliste uute teadmiste saavutamine

3. õppimine toimub, kui ajus tekivad olemasoleva ja uue teadmise vahel seosed

4. ära loo illusiooni - tuttavlikkus ei tähenda veel, et oled teadmise omandanud

5. õppimise, jäädvustumise kvaliteet sõltub eelteadmiste ja uue teadmise vahelise seose tekkimisest

6. kui eelteadmist ei ole, toimub esmalt selle loomine

7. õpioskused kujunevad algklassides - seega: klassiõpetajal on oluline roll lapse õppima õpetamisel - tutvusta erinevaid õppimise mooduseid

8. eneseanalüüs - kuidas seda teha? õpilase seisukohast; õpetaja seisukohast?

8.1. eneseanalüüsi küsimused: mida õppisin?; kuidas sellest aru sain? kas ja kuidas, millises situatsioonis saaksin teadmist kasutada?

8.2. õpetaja - kas ma andsin lastele võimaluse ise mõelda?

9. pöördu varemõpitu juurde tagasi, võimalusel vaatle infot teise nurga alt

10. kas tead, et kordamine ei pruugi olla Tarkuse ema - on teisi mooduseid õppimiseks

10.1. hoopis enesekontroll on Tarkuse esivanem

11. Õpetaja - ära targuta, aita lapsel ise teadmise juurde jõuda - küsi suunavaid küsimusi

12. ÕPISTRATEEGIAD:

12.1. Planeerimine – õppimise eesmärgistamine, materjali läbisirvimine, küsimuste genereerimine, töö keerukuse määratlemine, tööhulga ja aja hindamine

12.2. Tähelepanu köitmine - materjalidesse süvenemine, eelnevalt õpitu meenutamine ja uue materjaliga võrdlemine ning selle hindamine.

12.3. Info kodeerimine - uue ja olemasoleva materjali seostamine

12.4. Kordamine - uue info kasutamine, kordamine ning korrastamine

12.5. Hindamine - testimine ja hinnangu andmine

13. eksimine õpetab vaid siis, kui võtad aega eksimuse analüüsimiseks - milles viga seisneb?; miks ma tegin vea?, kuidas ma veani jõudsin?