Paradigmes psicològics de l'Ensenyament i l'Aprenentatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Paradigmes psicològics de l'Ensenyament i l'Aprenentatge by Mind Map: Paradigmes psicològics de l'Ensenyament i l'Aprenentatge

1. CONDUCTISME

1.1. APLICACIÓ I INFLUÈNCIA AMB LES TIC

1.1.1. ANYS 70/80

1.1.1.1. ACTIVITATS REPETITIVES

1.1.1.2. PENSAMENT POSITIVISTA

1.1.2. EDUCACIÓ AMB TECNOLOGIA

1.1.2.1. MÈTODES DE TREBALL SISTEMÀTIC

1.1.2.2. ESTÍMUL-RESPOSTA

1.1.2.3. S'APROPA AL DISSENY TECNOPEDAGÒGIC

1.1.2.4. L’ASSOCIACIÓ ENTRE EL COMPORTAMENT AJUS-TAT QUE MOSTRA APRENENTATGE I UN REFORÇ QUE APAREIX EN LA PANTALLA.

1.1.2.4.1. ACTIVITAT DE LES EMOCIONS

1.2. CARACTERÍSTIQUES

1.2.1. APRENENTATGE INCOGNOSCIBLE

1.2.2. REALITAT EXTERNA I OBJECTIVA

1.2.3. CONEIXEMENT ADQUIRIT PER EXPERIÈNCIES

1.2.4. IDEA POSITIVISTA DE L'APRENENTATGE

1.2.5. LLEIS D'APRENENTATGE COMUNES A TOTS ELS INDIVIDUS

1.3. OBJECTES D'ESTUDI

1.3.1. EL COMPORTAMENT

1.4. AUTORS

1.4.1. JOHN B. WATSON

1.4.1.1. JOHN BROADUS WATSON VA SER UN DELS PSICÒLEGS AMERICANS MÉS IMPORTANTS DEL SEGLE XX, CONEGUT PER HAVER ESTABLERT EL CONDUCTISME COM A ESCOLA PSICOLÒGICA A TRAVÉS DE L'ARTICLE "PSYCHOLOGY AS THE BEHAVIORIST VIEWS IT", PUBLICAT EL 1913

1.4.2. B.F. SKINNER

1.4.2.1. BURRHUS FREDERIC SKINNER VA SER UN PSICÒLEG ESTAT-UNIDENC I ÉS UN DELS PRINCIPALS EXPONENTS DEL CONDUCTISME, EN CONCRET DEL CONDUCTISME RADICAL, QUE PER MITJÀ DE L'ESTUDI DE LES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ DE LA CONDUCTA

2. COGNITIVISME

2.1. APLICACIÓ I INFLUÈNCIA AMB LES TIC

2.1.1. OFEREIX ANDAMIATGE A L'APRENENT

2.1.1.1. ENSENYAMENT ASSISTIT PER ORDINADOR (EAO)

2.1.1.1.1. ÚS DEL VÍDEO HA FET QUE DE NOU ES TOR-NI A PARLAR D’ENSENYAMENT ASSISTIT PER ORDINADOR

2.1.2. ANYS 80 (EAO)

2.1.2.1. ES FONAMEN-TAVA EN DOCUMENTS TEXTUALS I EN TUTORIALS POC ELABORATS

2.1.2.2. INFLUÈNCIA CONDUCTISTA I MECANICISTA

2.1.3. ACTUALITAT

2.1.3.1. RECURSOS A L’ABAST DELS USUARIS

2.1.3.2. OBRE POSSIBILITATS ALS DOCENTS

2.1.3.3. QUALSEVOL USUARI DE LA XARXA POT CONVERTIR-SE EN INSTRUCTOR

2.1.3.3.1. RISC DE DONAR VEU A PERSONES QUE EXPRESSEN CONTINGUTS DESAJUSTATS O MAL INTERPRETATS

2.2. CARACTERÍSTIQUES

2.2.1. CONEIXEMENT ÉS UNA RELACIÓ ENTRE EXPERIÈNCIA I PENSAMENT

2.2.2. EL CONEIXEMENT ÉS UNA CONSTRUCCIÓ MENTAL

2.2.3. LA REALITAT S'INTERPRETA

2.2.4. L'APRENENTATDE DE CADA PERSONA S'HA D'ADAPTAR A L'ENTORN

2.3. OBJECTES D'ESTUDI

2.3.1. PROCESOS MENTALS

2.4. AUTORS

2.4.1. D. AUSUBEL

2.4.1.1. DAVID PAUL AUSUBEL FOU UN PSICÒLEG I PEDAGOG ESTATUNIDENC. ÉS UN DELS PRINCIPALS REFERENTS DEL CONSTRUCTIVISME I CREADOR DE LA TEORIA DE L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU.

3. CONSTRUCTIVISME

3.1. APLICACIÓ I INFLUÈNCIA AMB LES TIC

3.1.1. PRINCIPIS DELS 90

3.1.1.1. APARICIÓ D'INTERNET

3.1.1.1.1. ENSENYAMENT BASAT EN INTENET (IBT)

3.1.2. FINALS DELS 90

3.1.2.1. ETAPA D'APRENENTATGE FLEXIBLE

3.1.2.1.1. BASADA EN L'USINTERACTIU MULTIMÈDIA

3.1.2.1.2. COMUNICACIÓ BASADA EN L'ORDINADOR

3.1.2.1.3. US D'APLICACIONS SOBRE INTERNET

3.2. CARACTERÍSTIQUES

3.2.1. LA REALITAT ÉS INTERNA I NO OBJECTIVA

3.2.2. EL CONEIXEMENT ÉS CONSTRUIT

3.2.2.1. NAIX DE LES PRÒPIES EXPERIÈNCIES

3.2.3. EL CONTEXTE DE LES PERSONES INFLUEIX EN LA CREACIÓ DE SIGNIFICAT

3.3. OBJECTES D'ESTUDI

3.3.1. ESTABLIR L'EQUILIBRI ENTRE ELS CONEIXEMENTS PREVIS I ELS NOUS

3.4. AUTORS

3.4.1. J. PIAGET

3.4.1.1. INFLUENCIAT PER VYGOTSKY

3.4.1.2. JEAN WILLIAM FRITZ PIAGET FOU UN PSICÒLEG EXPERIMENTAL, FILÒSOF I BIÒLEG SUÍS INTERESSAT EN L'EPISTEMOLOGIA GENÈTICA I FAMÓS PER LES SEVES APORTACIONS EN EL CAMP DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA, ELS SEUS ESTUDIS SOBRE LA INFÀNCIA I LA SEVA TEORIA DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU

4. INTERACCIONISME SIMBÒLIC

4.1. APLICACIÓ I INFLUÈNCIA AMB LES TIC

4.1.1. INTEGRACIÓ WEB 2.0

4.1.1.1. APARICIÓ XARXES SOCIALS

4.1.1.2. US INTERNET I MULTIMÈDIA

4.1.1.3. INCREMENT DEL CINTINGUT

4.1.1.4. APLICACIONS D'ACCÉS LLIURE

4.1.2. MOOC

4.1.2.1. AMPLIACIÓ DE CONTINGUTS

4.1.2.2. MOTIVACIÓ DE L'ALUMNAT

4.2. CARACTERÍSTIQUES

4.2.1. CONÈIXER LA INTERPRETACIÓ SUBJECTIVA

4.2.2. COMPORTAMENT SOCIAL

4.2.3. CARÀCTER ACTIU DE LA PERSONA

4.2.4. L'APRENENTATGE VE DONAT PER LA INTERACCIÓ AMB ELS ALTRES, NO DELS OBJECTES

4.3. OBJECTES D'ESTUDI

4.3.1. EL COMPORTAMENT HUMÀ

4.4. AUTORS

4.4.1. HERBERT BLUMER

4.4.1.1. HERBERT GEORGE BLUMER VA SER UN SOCIÒLEG NORD-AMERICÀ, ELS SEUS PRINCIPALS INTERESSOS ACADÈMICS EREN L’INTERACCIONISME SIMBÒLIC I ELS MÈTODES D’INVESTIGACIÓ SOCIAL.