กลยุทธิ์ ๘ ประการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กลยุทธิ์ ๘ ประการ by Mind Map: กลยุทธิ์ ๘ ประการ

1. อย่าเป็นคนหูเบา

1.1. จงพ่อย่ายินยล แต่ตื้น

2. อย่าทำอะไรตามใจตนเอง ไม่นึกถึงใจผู้อื่น

2.1. อย่าลองคะนองตน ตามชอบ ทำนา

3. รู้จักเอาใจทหารให้หึกเหิมอยู่เสมอ

3.1. เอาใจทหารหาญ เริงรื่น อยู่นา

4. อย่าไว้ใจคนขี้ขลาดและคนโง่

4.1. อย่าระคนปนใกล้ เกลือกกลั้วขลาดเขลา

5. ควรรอบรู้ในการจัดกระบวนทัพทุกรูปแบบ

5.1. หนึ่งรู้พยุหเศิกไสร้ สบสถาน

6. รู้หลักพิชัยสงคราม การตั้งค่าย

6.1. รู้เชิงพิชัยชาญ ชุมค่าย ควรนา

7. รู้จักให้บำเหน็จความดีความชอบแก่แม่ทัพนายกองที่เก่งกล้า

7.1. หนึ่งรู้บำเหน็จให้ ขุนพล อันสมรรถมือผจญ จืดเสี้ยน

8. อย่าลดความเพียรหรืออย่าเกียจคร้าน

8.1. อย่าหย่อนวิริยะยล อย่างเกียจ