Dolaşım Sistemi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dolaşım Sistemi by Mind Map: Dolaşım Sistemi

1. Kalp

1.1. Sol Karıncık

1.2. Sağ Karıncık

1.3. Sol Kulakçık

1.4. Sağ Kulakçık

2. Kalp

3. Damarlar

4. Kan

5. Kan

5.1. Kan Hücreleri

5.1.1. Alyuvarlar

5.1.1.1. Akyuvarlar; 1. Kanda en fazla bulunan kan hücresidir 2. Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça artış gösterir 3. Kana kırmızı rengi veren hemoglobin bu kan hücresinin içinde bulunur. 4. Çekirdeği yoktur

5.1.2. Akyuvarlar

5.1.2.1. Akyuvarlar; 1. Vücudumuzda az sayıda bulunurlar 2. Hastalandığımızda sayıları artar 3. Çekirdekleri vardır

5.1.3. Kan Pulcukları

5.1.3.1. Kan Pulcukları; 1. Vücudumuzda en az sayıda bulunan kan hücresidir 2. Kanın pıhtılaşmasını sağlar 3. Renksizdir

6. Damarlar

6.1. Atardamarlar

6.1.1. Atardamarlar; 1. Kanı kalpten vücuda taşıyan damarlardır 2. Kan akışının en fazla olduğu damarlardır 3. En büyük atardamar AORT'tur 4. Basınçın en fazla olduğu damarlardır 5. Genellikle temiz kan taşır

6.2. Toplardamarlar

6.2.1. Toplardamarlar; 1. Kanı vücuttan kalbe getiren damarlardır 2. Genellikle kirli kan taşır 3. Basınç düşüktür

6.3. Kılcal Damarlar

6.3.1. Kılcal Damarlar; 1. Besin, oksijen, karbondioksit gibi maddelerin alışverişini kılcal damarlar yapar 2. Kanın akış hızının en az olduğu damarlardır

7. Kalbin Sağ tarafında kirli, Sol tarafında temiz kan bulunur

8. KALBİN GÖREVİ BÜTÜN VÜCUDA KAN POMPALAMAKTIR