Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Privatekonomi by Mind Map: Privatekonomi

1. Hushållet

1.1. Inkomster

1.2. Utgifter

1.3. Tillgångar

1.4. Skulder

2. Konsument

2.1. Konsumenträtt

2.1.1. Rättigheter

2.1.2. Skyldigheter

2.2. Konsumtion

2.2.1. Behov

2.2.2. Resurser

3. Samhället

3.1. Det samhällsekonomiska kretsloppet

3.2. Samhällsekonomi

3.3. Privatekonomi och samhällsekonomi

4. Examination

4.1. Inlämmningsuppgift

4.2. Hushållsbudget