Utilitzem les màquines

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Utilitzem les màquines by Mind Map: Utilitzem les màquines

1. Poden ser

1.1. Simples

1.1.1. La palanca

1.1.2. La corriola

1.1.3. La roda

1.2. Compostes

1.2.1. La bicicleta

1.2.1.1. El manillar

1.2.1.2. Les palanques del frens

1.2.1.3. Els pedals

1.2.1.4. El plat

1.2.2. Els motors

2. Segons el context tenim màquines per a

2.1. Treballar

2.1.1. Agricultura, ramaderia i pesca

2.1.2. Contrucció, indústria i llar

2.1.3. Transport

2.1.4. Investigació científica

2.2. Comunicar-nos i divertir-nos

2.2.1. Per comunicar-nos

2.2.1.1. Telèfons, televisors, ordinadors connectats a internet...

2.2.2. Per a l'oci

2.2.2.1. Joguets electrònics, equips de música, vehicles de competició...