OSNOVE INFORMATIKE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OSNOVE INFORMATIKE by Mind Map: OSNOVE INFORMATIKE

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. -PODATAK

1.2. -INFORMACIJA

1.3. -INFORMACIJSKA ZNANOST

1.4. -INFORMATIKA

1.5. -RAČUNALSTVO

1.6. -DOKUMENT

1.7. -PUBLIKACIJA

1.8. -ISBN

1.9. -SKLOPOVLJE

1.10. -PROGRAMSKA POTPORA

2. RAZVOJ RAČUNALA

2.1. -RUČNA OBRADA

2.2. -MEHANIČKA OBRADA

2.3. -ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.4. -ELEKTRONIČKA OBRADA

3. BROJEVNI SUSTAV

3.1. DEKADSKI

3.1.1. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

3.2. BINARNI

3.2.1. 0,1

4. BINARNI SUSTAV

4.1. BIT

4.1.1. 1 i 0

4.2. BAJT

4.2.1. 8 BITOVA

5. OSNOVNI DIJELOVI RAČUNALA

5.1. MBO-matična ploča

5.2. CPU-procesor

5.3. PSU-napajanje

5.4. RAM-radna memorija

5.5. GPU-grafička kartica

5.6. HDD-tvrdi disk

6. GENERACIJE RAČUNALA

6.1. 1.GENERACIJA-ELEKTRONSKA CIJEV

6.2. 2.GENERACIJA-TRANZISTOR

6.3. 3.GENERACIJA-INTREGRIRANI KRUG

6.4. 4.GENERACIJA-VISOKI INTERGRIRANI KRUG

6.5. 5.GENERACIJA-MIKROPROCESOR

6.6. 6.GENRACIJA-BIOČIPOVI I UMREŽENA RAČUNALA

7. ULAZNE JEDINICE

7.1. TIPKOVNICA

7.2. MIŠ

7.3. OPTIČKI ČITAČ

7.4. ČITAČ CRTIČNOG KODA

7.5. DIGITALNI FOTOAPARAT

7.6. WEB KAMERA

7.7. MIKROFON

7.8. OSJETILNA PLOHA

7.9. GRAFIČKA PLOČA

8. IZLAZNE JEDINICE

8.1. MONITOR

8.2. PROJEKTOR

8.3. PISAČ

8.4. CRTAČ

8.5. ZVUČNICI

9. MEDIJI ZA POHRANU PODATAKA

9.1. MAGNETSKI MEDIJ

9.2. OPTIČKI MEDIJ

9.3. POLUVODIČKI MEDIJ

10. DIJELOVI RAČUNALA

10.1. SKLOPOVLJE

10.2. PROGRAMSKA POTPORA