Επιμελητήρια, Σύλλογοι, Σωματεία, λοιπές Επαγγελματικές και Επιστημονικές Οργανώσεις (ΤΠΕ)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Επιμελητήρια, Σύλλογοι, Σωματεία, λοιπές Επαγγελματικές και Επιστημονικές Οργανώσεις (ΤΠΕ) by Mind Map: Επιμελητήρια, Σύλλογοι, Σωματεία, λοιπές Επαγγελματικές και Επιστημονικές Οργανώσεις (ΤΠΕ)

1. Σ.ΤΕ.Μ.Π.

2. MHXANIKOI - ΤΕΕ

2.1. Παρατάξεις TEE

2.1.1. Μηχανικοί ΗΥ - Για αυτά που μας ανήκουν

2.1.2. ΜτΕ (Μηχανικοί της Εκπαίδευσης)

2.2. ΕΜΔΥΔΑΣ (Μηχανικοί του Δημοσίου)

2.3. ΕΜηΠΕΕ

2.4. eTEE

3. ΕΠΕ - Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

4. ΕΠΥ

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

5.1. Δευτεροβάθμια

5.1.1. ΟΛΜΕ

5.1.2. Π.Ε.ΚΑ.Π.

5.1.3. ΕΔΜΗΔΕ

5.1.4. Μηχανικοί ΠΕ19

5.2. Τριτοβάθμια

5.3. Πρωτοβάθμια

5.4. Επαγγελματική

5.4.1. ΕΕΤΕΚ

5.4.2. ΟΛΤΕΕ

5.5. ΕΤΠΕ

5.6. ΕΕΕΠ, ΔΤΠΕ

6. ΔΗΜΟΣΙΟ

6.1. ΠΑΣΥΠΛ Δημοσίου

7. ΕΔΕΠ-HEPIS

8. ΕΕΔΕ, ΕΙΠ