Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Balo by Mind Map: Balo

1. Công Thức What – Cái gì Who - Ai Where - Ở đâu When – Khi nào How – Như thế nào Why – Tại sao

2. Phân Loại Content

3. Chất liệu

3.1. Vải Cotton

3.1.1. Vải cotton là gì?

3.1.2. Các loại vải cotton

3.1.3. Bảng màu vải cotton

3.1.4. Quy trình nhuộm vải cotton

3.1.5. Tính chất vải cotton

3.1.6. Nhận biết vải cotton

3.2. Vải Nỉ

3.3. Vải Bố

3.4. Vải Dù

3.5. Vải Canvas

3.6. ............

4. Công Dụng

4.1. Chống Nước

4.1.1. Top 10 mẫu balo chống nước

4.2. Đựng Laptop

4.2.1. Cách chọn balo đựng laptop

4.3. Đi Học

4.4. Đựng Máy Ảnh

4.5. Du Lịch

5. Hướng dẫn

5.1. Thắt dây Balo

5.2. Sửa dây kéo balo

5.3. móc dây khóa balo

5.4. Tẩy chữ in trên balo

5.5. Giặt Balo

5.6. Vệ Sinh Balo

5.7. Xem kích thước balo

5.8. Xếp đồ vào balo

5.9. Cách đeo Balo

5.10. Khử mùi balo

5.11. Phối đồ với balo

6. Mẫu Sản Phẩm

6.1. Mẫu Balo đeo chéo nam

6.2. Mẫu balo đep chéo nữ

6.3. Mẫu balo đi học mẫu giáo

6.4. Mẫu Balo Công Sở

6.5. .................