Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Els primer textos by Mind Map: Els primer textos

1. A partir del S. XII es va començar a escruire les llengües romàniques, vinculades amb la casa reial

2. Poesia trobadoresca

2.1. Culte

2.2. Cantada

2.3. Primera mestra literària: Poesia trobadoresca

2.4. No religiosa

2.5. Nascuda a França(finals S.XI)

2.6. Llengua artificial(provençal):Gran prestigi

2.7. Trobador:poeta que escriu i canta la poesia

2.8. Joglar: Cantava, recitava poesia popular

3. Trobadors Catalans

3.1. Guillem de Berguedà

3.2. Guillem de Cabestany

3.3. Cerverí de Girona

3.4. Amb Provençalismes

3.4.1. Andreu Febre

3.4.2. Jordi de Sant Jordi

3.4.3. Gilobert de Pròixita

4. Gèneres trobadorescos

4.1. Sirventès

4.2. Plany

4.2.1. Lament per la mort d'un personatge

4.3. Debat poètic

4.3.1. Discussió entre trobadors

4.4. Pastorel·la

4.4.1. Diàleg amorós entre el trobador i un pastor

4.5. Alba

4.6. Viadera

4.7. S

5. L'amor cortes

5.1. Esquemes molt prefixats

5.1.1. Idealització de la dama

5.1.2. Personatges i triangles amorosos

5.1.2.1. Hom (trobador)

5.1.2.2. Domna (esposa del senyor)

5.1.2.3. Gilós (marit enganyat)

5.1.3. Actitud de vasallatge

5.1.4. Sofriment: dolor extrem