ТРАПЕЦІЯ. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ТРАПЕЦІЯ. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ by Mind Map: ТРАПЕЦІЯ. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ

1. Трапеція та її властивості Види трапецій

2. Вписані та описані чотирикутники

3. Теорема Фалеса

4. Середня лінія трикутника

5. Фалес Милетский