1.2.3.10 PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1.2.3.10 PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR by Mind Map: 1.2.3.10 PLA ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR

1. Normativa: Gestor educativo GESTIÓN HORARIA

2. 1) Regula la jornada escolar per a que el centres puguen adoptar plans de treball i formes d'organització escolar

3. PEOJE

4. 2)Aplicació ordre 25/2016, de 13 juny --> regulen les condicions i procediment de sol·licitud i autorització d'un PEOJE

4.1. modificada per l'ordre 2/2018, de 16 de gener i desplegada en la resolució del 8 d'octubre de 2018 amb la seua correcció