Website

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Website by Mind Map: Website

1. Website đã triển khai

1.1. http://www.vietnamvisavn.com

1.2. http://haancasa.com/vi

1.3. http://isignplus.vn

1.4. http://phattrienwebsite.tk/

1.5. http://localhost:1981/

2. Domain

2.1. Địa chỉ của website

2.2. Ngắn gọn, xúc tích

2.3. Liên quan tới lĩnh vực kinh doanh

3. Hosting

3.1. Công nghệ

3.1.1. .NET

3.1.2. PHP

3.2. Tốc độ

3.3. ....

4. Chi phí

4.1. Tên miền

4.1.1. Phí khởi tạo

4.1.2. Phí duy trì hàng năm

4.2. Hosting

4.3. SEO

5. Thiết kế

5.1. Theo yêu cầu

5.2. Responsive cho mobile

5.3. Hiện đại

6. Công nghệ

6.1. DOTNET

6.1.1. Bảo mật cao

6.1.2. Tối ưu mã lệnh

6.2. SQLSERVER

6.2.1. Tối ưu tốc độ truy vấn dữ liệu

7. SEO

7.1. Ngay trong quá trình phát triển website

7.1.1. Tối ưu về thiết kế

7.1.2. Các thẻ thân thiện với Google

7.1.3. Hình ảnh được tối ưu

7.1.4. Tốc độ truy vấn dữ liệu

7.2. Kỹ thuật SEO

7.2.1. ONPAGE

7.2.1.1. Tối ưu

7.2.1.1.1. Phân tích

7.2.1.1.2. Cấu trúc menu, nội dung nhóm menu

7.2.1.1.3. Title, Description

7.2.1.1.4. Thông tin trang

7.2.1.2. Lên kế hoạch nội dung

7.2.1.2.1. Thực hiện lên nội dung, bố cục bài viết, hình ảnh

7.2.1.3. Thực thi nội dung

7.2.1.3.1. Bài viết

7.2.1.3.2. Hình ảnh trong bài

7.2.1.4. Tracking

7.2.1.4.1. Google Analytic

7.2.1.4.2. Google Tag Manager

7.2.1.4.3. Google Search Console

7.2.1.4.4. Facebook Pixel

7.2.2. OFFPAGE

7.2.2.1. Chạy quảng cáo

7.2.2.1.1. Google

7.2.2.1.2. Facebook

7.2.2.2. Viết nội dung trên các mạng xã hội

7.2.2.2.1. Xây dựng backlink về page của mình

7.2.2.2.2. Linkhay

7.2.2.2.3. Lotus