H1 'Globalisering'

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
H1 'Globalisering' by Mind Map: H1 'Globalisering'

1. Paragraaf 1

1.1. Productieomstandigheden smartphone

1.2. Landen met lage lonen

1.3. Grondstoffen

1.4. Regionale ongelijkheid

1.5. Bloedmineralen

1.5.1. Slechte omstandigheden

1.5.2. De winst financiert oorlogen

2. Paragraaf 2

2.1. Mondiale netwerken

2.2. Triade

2.2.1. Europese Unie

2.2.2. Zuid-Oost Azie

2.2.3. Noord-Amerika

2.3. Theorie van Ullman

2.4. WTO

2.5. Push- en Pullfactoren

2.6. Wereldstad

2.7. Globalisering

2.8. Tijd- Ruimtecompressie

2.8.1. Tijd

2.8.2. Geld

2.8.3. Energie

2.9. Communicatie technologie

2.10. Transport technologie

3. Paragraaf 3

3.1. Internationale arbeidsverdeling

3.2. Kolonialisme

3.2.1. Exploitatiekolonien

3.2.2. Vestegingskolonies

3.3. Dekolonialisme

3.4. Groeiende ongelijkheid

3.5. Centrum en (semi)periferie

3.6. Ruilvoet

3.7. Wereldsysteem

4. Paragraaf 4

4.1. Vrijhandel

4.2. Arbeidsmigratie

4.3. Multinationale ondernemingen

4.4. Productieketen

4.5. Economische globalisering

4.6. Ongelijkheid

4.6.1. Sociaal

4.6.2. Regionaal

4.7. Triade

4.7.1. Europese Unie

4.7.2. Zuid-Oost Azie

4.7.3. Noord-Amerika

4.8. Opkomende economie

4.9. Semiperiferie

4.10. Global Shift

4.11. Nieuwe Internationale Arbeidsverdeling

5. Paragraaf 5

5.1. Culturele globalisering

5.2. Mondiale cultuur

5.3. Amerikanisering

5.4. Verwestering

5.5. Hetero genisering

5.5.1. Verschillende aspecten

5.5.1.1. Godsdienst

5.5.1.2. Eetgewoontes

5.5.1.3. Tradities

5.6. Homo gerisering

5.6.1. Zelfde aspecten

5.6.1.1. Godsdienst

5.6.1.2. Eetgewoontes

5.6.1.3. Tradities

6. Paragraaf 6

6.1. Samenstelling van de beroepsbevolking

6.2. Koopkracht

6.3. Inkomen per capita

6.4. Gemiddeld inkomen

6.5. Verstekelijking

6.6. Demografische transitie

6.7. Bevolkingsgroei

6.8. Leeftijdsopbouw

6.9. Fase in demografische transitie

6.10. BBP/BRP

6.11. Godsdienst

6.12. Taal

6.13. Bevolkingsspreiding

6.14. Analfabetisme

6.15. Bevolkingsdichtheid

7. Paragraaf 7

7.1. Economische spreidingspatroon

7.2. Demografische druk

7.3. Cultuurgebieden

7.4. Mondiale spreidingspatronen

7.5. Diffusie

8. Paragraaf 9

8.1. Ruimtelijke verschillen

8.2. Industrialisatie

8.3. De- industrialisatie

8.4. Kolonisatie

8.5. Dekolonisatie

8.6. Subcontinent

8.7. Zakelijke dienstverlening

8.8. Diensteconomie

8.9. Financiële dienstverlening

9. Paragraaf 10

9.1. Importvervangende industrialisatie

9.2. Exportgerichte industrialisatie

9.3. Kolonie

9.4. Globalisering

9.5. Modernisering

9.6. Ruimtelijke sociale verschillen

9.7. Indiaanse dienstensector