INFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. Osnovni pojmovi informacijske tehnologije

1.1. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.2. INFORMATIKA

1.3. RAČUNALSTVO

1.4. RAČUNALO

1.5. SKLOPOVLJE RAČUNALA

1.6. PROGRAMSKA PODRŠKA

2. POVIJEST RAČUNALA

2.1. RUČNA OBRADA

2.2. MEHANIČKA OBRADA

2.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

3. GENERACIJA RAČUNALA

3.1. 1,GENERACIJA-ELEKTRONSKA CIJEV

3.2. 2.GENERACIJA-TRANZISTOR

3.3. 3.GENERACIJA-INTEGRIRANI SKUP

3.4. 4,GENERACIJA-VISKOKO INTEGRIRANI SKUP

3.5. 5.GENERACIJA-MIKROPROCESOR

3.6. 6.GENERACIJA-BIOPROCESOR

4. VRSTE RAČUNALA

4.1. SUPERRAČUNALA

4.2. VELIKA

4.3. MINI

4.4. MIKRO

5. INFORMATIKA I EKOLOGIJA

5.1. EKOLOGIJA

5.2. ZELENA TEHNOLOGIJA

5.3. ICT

6. Informatička sigurnost

6.1. Zaštitu uređaja

6.2. Zaštitu osobnih podataka

6.3. Zaštitu zdravlja

6.4. zaštita okoliša

7. Matematičke i logičke osnove rada računala

7.1. brojevni sustav

7.1.1. dekatski,binarni,oktalni

7.2. bit,bajt,kilo,mega,giga,tera

8. kodiranje brojeva

8.1. ASCII

9. LOGIČKE FUNKCIJE

9.1. LOGIČKO NE

9.2. LOGIČKO I

9.3. LOGIČKO ILI