informatika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
informatika by Mind Map: informatika

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. podatak

1.1.1. zapis o nekom događaju,pojavi,stanju ili značajki okoline

1.1.2. niz sačinjen od slova,brojeva i znakovakoji nešto znače

1.2. informacija

1.3. informaciska pismenost

1.4. sklopovlje računala

1.5. informatika

1.6. računarstvo

1.7. računalo

1.8. programaska podrška

2. povjesni razvoj i generacije računala

2.1. načini obrade podataka

2.1.1. 1.rucna obrada

2.1.2. 2.mehanicka obrada

2.1.3. 3.elektro mehanicka obrada

2.1.4. 3.elektronicka obrada

3. elektronicka obrada podataka

3.1. generacije racunala...

3.1.1. tranzistor

3.1.1.1. elektronska cijev

3.1.2. integrirani krug

3.1.2.1. visoko integrirani krug

3.1.3. mikroprocesor

3.1.3.1. bioćip

4. prvo osobno računalo

4.1. altar 8800,1975

5. kategorije racunala prema velicini

5.1. super racunala

5.1.1. u kini

5.1.1.1. 10649000 jezgri

5.2. velika racunala

5.2.1. najveci proizvođac IBM

5.3. mini racunala

5.3.1. OPSLUŽUJU DRUGA umrezena racunala

5.4. mikro racunala

5.4.1. nazvana i osobna racunala

6. informatika i ekologija

6.1. zelena tehnologija

6.1.1. ekologija

6.2. ICT

6.3. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA INFORMACIJA

7. INFORMATICKA SIGURURNOST

7.1. ZASTITA UREĐAJA

7.2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

7.3. ZASTITA ZDRAVLJA

7.4. ZASTITA OKOLISA

8. zastita uređaja

9. zastita zdravlja

10. zastita zdravlja

10.1. pravilan rad na racuunalu

11. ¸zastita okolisa

12. brojevni sustavi

12.1. dekadski brojevni sustavi

12.1.1. binarni brojevni sustavi

12.2. bit

12.3. bajt

13. kodiranje brojeva

13.1. ASCLL