Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. PODATAK

1.2. INFORMACIJA

1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.4. RAČUNALSTVO

1.5. INFORMATIKA

1.6. RAČUNALO

1.7. SKLOPOVLJE RAČUNALA

1.8. PROGRAMSKA PODRŠKA

2. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJE RAČUNALA

2.1. 4 RAZDOBLJA

2.2. 1. RUČNA OBRADA

2.2.1. ABAK

2.3. 2. MEHANIČKA OBRADA

2.3.1. PASCALINA

2.4. 3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.4.1. COLOSSUS, ALAN TURING

2.5. 4. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.5.1. GENERACIJE RAČUNALA

3. GENERACIJE RAČUNALA

3.1. 1.GENERACIJA-ELEKTRONSKA CIJEV

3.2. 2.GENERACIJA-TRANZISTOR

3.3. 3.GENERACIJA-INTEGRIRANI KRUG

3.4. 4.GENERACIJA-VISOKO INTEGRIRANI KRUG

3.5. 5.GENERACIJA-MIKROPROCESOR

3.6. 6.GENERACIJA-BIOČIPOVI I UMREŽENA RAČUNALA

4. PRVO OSOBNO RAČUNALO

4.1. ALTAIR

5. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

5.1. KATEGORIJE RAČUNALA PREMA VELIČINI

5.1.1. SUPER RAČUNALA

5.1.2. VELIKA RAČUNALA

5.1.3. MINI RAČUNALA

5.1.4. MIKRO RAČUNALA

6. INFORMATIKA I EKOLOGIJA

6.1. EKOLOGIJA

6.2. ZELENA TEHNOLOGIJA

6.2.1. RECIKLAŽA

6.2.2. ELEKTRIČNI AUTOMOBILII

6.2.3. ICT

6.2.4. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

7. INFORMATIČKA SIGURNOST

7.1. ZAŠTITA UREĐAJA

7.2. ZAŠTITA OKOLIŠA

7.3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

7.4. ZAŠTITA ZDRAVLJA

8. ZAŠTITA UREĐAJA

8.1. NE OTVARATI ZARAŽENE MAILOVE

8.2. NE SURFATI NA SUMNJIVIM STRANICAMA

8.3. NE SKIDATI PIRATSKI SOFTVER

9. BROJEVNI SUSTAVI

9.1. DEKADSKI

9.2. BINARNI

9.3. OKTALNI, HEKSADEKADSKI

9.4. RAČUNALA RADE U BINARNOM BROJEVNOM SUSTAVU

9.5. BIT, BAJT, KILOBAJT, MEGABAJT, GIGABAJT, TERABAJT

10. LOGIČKE FUNKCIJE

10.1. NEGACIJA ILI LOGIČKI NE

10.2. KONJUKCIJA ILI LOGIČKI I

10.3. DISJUNKCIJA ILI LOGIČKI ILI