INFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. Osnovni pojmovi informacijske tehnologije

1.1. Osnovni pojmovi

1.1.1. PODATAK

1.1.2. INFORMACIJA

1.1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.1.4. INFORMATIKA

1.1.5. RAČUNALSTVO

1.1.6. RAČUNALO

1.1.7. SKLOPOVLJE RAČUNALA

1.1.8. PROGRAMSKA PODRŠKA

1.2. Ručna obrada podataka

1.2.1. ABAK

1.3. Mehanička obrada podataka

1.3.1. PASCALINA

1.4. Mehanička obrada podataka

1.4.1. DIFERENCIJALNI STROJ,

1.5. Elektromehanička obrada podataka

1.5.1. SORTIRNI STROJ

1.6. Elektromehanička obrada

1.6.1. COLOSSUS

1.7. Elektronička obrada podataka

1.7.1. GENERACIJE RAČUNALA 🞆 1. generacija - elektronska cijev 🞆 2. generacija - tranzistor 🞆 3. generacija - integrirani krug 🞆 4. generacija - visoko integrirani krug 🞆 5. generacija - mikroprocesor 🞆 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

1.8. Generacije računala

1.8.1. ELEKTRONSKA CIJEV

1.9. Generacije računala

1.9.1. INTEGRIRANI KRUG

1.10. Generacije računala

1.10.1. MIKROPROCESOR

1.11. Prvo osobno računalo

1.11.1. ALTAIR 8800,

1.12. Vrste i tipovi računala

1.12.1. KATEGORIJE RAČUNALA PREMA VELIČINI • superračunala (supercomputer) – fizika, biologija, meteorologija • velika računala (mainframe) – banke, burza • mini računala (minicomputer) – umrežavanje računala • mikro računala (personal computer)

1.13. Superračunala

1.13.1. trenutno najjače računalo Sunway TaihuLight • locirano u Kini • 10,649,600 jezgri

1.14. Velika računala

1.14.1. najveći proizvođač IBM • 90% tržišta • 944 jezgre

1.15. Mini računala

1.15.1. često nazivani „serveri” • opslužuju druga umrežena računala

1.16. Mikro računala

1.16.1. različite podjele i vrste mikroračunala • prema proizvođačkom standardu – IBM i Apple • prema prenosivosti - stolna i prijenosna • prema proizvođaču procesora – Intel i AMD • nazivana još i osobna računala • pojavom „pametnih stvari” pojam osobnog računala se širi i na: pametne telefone, televizore, auto-računala, navigacije, pametne satove itd.

1.17. Informatika i ekologija

1.17.1. EKOLOGIJA – prirodna znanost koja se bavi odnosima među živim organizmima, te njihovim utjecajem na prirodu • ZELENA TEHNOLOGIJA – strojevi, oprema i način rada koji štiti ili popravlja već oštećeni okoliš • reciklaža • električni automobili • obnovljivi izvori energije • ICT

1.18. Informatika i ekologija

1.18.1. ICT (Information and Communications Technology) • informacijsko komunikacijska tehnologija • primjena računala i komunikacijske opreme za prikupljanje, spremanje, prijenos i obradu podataka

1.19. Informatika i ekologija

1.19.1. prikupljanje informacija iz okoliša • pristup i dijeljenje informacija • napredak istraživanja okoliša • upravljanje potrošnjom goriva i ispušnih plinova u automobilima • pametne kuće • nadzor usjeva • bolja iskoristivost obnovljivih izvora energije

1.20. Informatička sigurnost

1.20.1. Informatička sigurnost uključuje: • Zaštitu uređaja • Zaštitu osobnih podataka • Zaštitu zdravlja • Zaštitu okoliša

1.21. Zaštita uređaja

1.21.1. Zaštiti uređaje od zlonamjernih programa • ne otvarati zaražene mailove • ne surfati sumnjivim stranicama • redovito ažurirati operativni sustav • koristiti antivirusni program • ne skidati piratski softver

1.22. Zaštita osobnih podataka

1.22.1. Zaštiti osobne podatke od zlouporabe • ne ostavljati adresu i broj telefona na internetu • voditi računa o postavkama privatnosti • digitalni identitet i digitalni otisci • nepovjerenje prema nepoznatim osobama • cyber bullying

1.23. Zaštita zdravlja

1.23.1. Ergonomija – znanost o prilagođenosti predmeta svakodnevne uporabe čovjekovim potrebama i fizionomiji • Zaštita na radu - skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu

1.24. Zaštita zdravlja

1.24.1. Pravilan rad na računalu: • udaljenost monitora min 50cm • monitor u visini očiju • podlaktice naslonjene na stol • oba stopala na podu • uspravno sjedenje na stolici s potporom za kralježnicu

1.25. Zaštita okoliša

1.25.1. elektronički otpad sadrži elemente • štetne za okoliš (živa, olovo) • oskudne u prirodi (silicij) • visoke vrijednosti (zlato)

2. Povijesni razvoj i generacije računala

2.1. RUČNA OBRADA

2.2. MEHANIČKA OBRADA

2.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

3. Matematičke i logičke osnove rada računala

3.1. Brojevni sustavi

3.1.1. BROJEVNI SUSTAV – način zapisivanja i tumačenja brojeva, koji je određen skupom raspoloživih simbola

3.1.2. DEKADSKI brojevni sustav – baza 10, znamenke 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

3.1.3. BINARNI brojevni sustav - baza 2, znamenke 0 i 1

3.1.4. • Oktalni (8), heksadekadski (16)

3.1.5. računala rade u BINARNOM brojevnom sustavu

3.1.6. BIT – eng. binary digit – najmanja jedinica koju računalo može prepoznati – 0 ili 1

3.1.7. BAJT – eng. byte • osam bitova • računala rade sa podacima duljine 8, 16, 32 i 64 bita

3.1.8. • 1 bit = 0 ili 1 • 1 bajt = 8 bitova • 1 kilobajt = 1024 bajtova • 1 megabajt = 1024 kilobajta • 1 gigabajt = 1024 megabajta • 1 terabajt = 1024 gigabajta

3.2. Kodiranje brojeva

3.2.1. KODIRANJE BROJEVA – postupak prevođenja brojeva, slova i znakova u oblik prikladan za računalo (u nule i jedinice – bitove)

3.2.2. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – tablica kodova koja slova, brojeve i posebne znakove označuje osmobitnim binarnim brojem

3.3. Logičke funkcije

3.3.1. Osnovni logički sklopovi: • negacija ili logički NE • konjunkcija ili logički I • disjunkcija ili logički ILI

3.3.2. LOGIČKO NE A NOT A 1 0 0 1

3.3.3. LOGIČKO I A B A AND B 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1

3.3.4. LOGIČKO ILI A B A OR B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1