INFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. PODATAK

1.2. INFORMACIJE

1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.4. INFORMATIKA

1.5. RAČUNALSTVO

1.6. RAČUNALO

1.7. SKLOPOVLJE RAČUNALA

1.8. PROGRAMSKA RAČUNALA

2. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJE RAČUNALA

2.1. 1. RUČNA OBRADA

2.1.1. ABAK

2.2. 2. MEHANIČKA OBRADA

2.2.1. ARITMOMETAR

2.3. 3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.3.1. ANALITIČKI STROJ

2.4. 4. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.4.1. SORTIRNI STROJ

3. ELEKTERONICKA OBRADA PODATAKA

3.1. GENERACIJA RAČUNALA

3.1.1. 1.generacija - elektronska cijev

3.1.2. 2.generacija - tranzistor

3.1.3. 3.generacija - integrirani krug

3.1.4. 4. generacija - visoko integrirani krug

3.1.5. 5.generacija - mikroprocesor

3.1.6. 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

4. PRVO OSOBNO RAČUNALO

4.1. ALTAIR 8800

5. MATEMATIČKE I LOGIČKE OSNOVE RADA RAČUNALA

5.1. Brojevni sustavi

5.1.1. DEKADSKI

5.1.2. BINARNI

5.1.2.1. 1 bit = 0 ili 1

5.1.2.2. 1 bajt = 8 bitova

5.1.2.3. 1 kilobajt = 1024 bajtova

5.1.2.4. 1 megabajt = 1024 kilobajta

5.1.2.5. 1 gigabajt = 1024 megabajta

5.1.2.6. 1 terabajt = 1024 gigabajta

5.2. KODIRANJE BROJEVA

5.2.1. ASCII

5.3. Logičke funkcije

5.3.1. Osnovni logički sklopovi:

5.3.1.1. negacija ili logički NE

5.3.1.2. konjunkcija ili logički I

5.3.1.3. disjunkcija ili logički ILI

6. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

6.1. superračunala

6.2. velika računala

6.3. mini računala

6.4. mikro računala

7. Zaštita uređaja