Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
informatika by Mind Map: informatika

1. Osnovni pojmovi

1.1. PODATAK

1.1.1. zapis o nekom događaju, pojavi, stanju ili značajki okoline

1.1.2. niz sačinjen od slova, brojeva i znakova koji nešto znače, ali (još) ne znamo što

1.2. INFORMACIJA

1.2.1. skup znakova i simbola organiziranih tako da imaju puno značenje za osobu koja ih koristi

1.2.2. informacija je podatak koji ima smisao

1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.3.1. posjedovanje znanja o tome kako pronaći, procijeniti i iskoristiti najbolje raspoložive informacije u rješavanju određenog problema

1.4. INFORMATIKA

1.4.1. dio informacijske znanosti koja se bavi proučavanjem, razvojem i uporabom postupaka i sredstava za automatsku obradu podataka

1.5. RAČUNALSTVO

1.5.1. znanstvena disciplina koja se isključivo bavi računalima

2. Povijesni razvoj i generacije računala

2.1. s obzirom na NAČIN OBRADE PODATAKA razvoj računala možemo podijeliti na 4 RAZDOBLJA

2.1.1. 1. RUČNA OBRADA 2. MEHANIČKA OBRADA 3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA 4. ELEKTRONIČKA OBRADA

3. Elektronička obrada podataka

3.1. GENERACIJE RAČUNALA 🞆 1. generacija - elektronska cijev 🞆 2. generacija - tranzistor 🞆 3. generacija - integrirani krug 🞆 4. generacija - visoko integrirani krug 🞆 5. generacija - mikroprocesor 🞆 6. generacija - biočipovi i umrežena računala