Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. PODATAK

1.2. INFORMACIJA

1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.4. RAČUNALSTVO

1.5. RAČUNALO

1.6. SKLOPOVLJE RAČUNALA

1.7. PROGRAMSKA PODRŠKA

2. POVIJESNI RAZVOJ

2.1. NAČIN OBRADE PODATAKA

2.1.1. RUČNA OBRADA

2.1.1.1. ABAK

2.1.2. MEHANIČKA OBRADA

2.1.2.1. ANALITIČKI STROJ

2.1.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.1.3.1. SORTIRNI STROJ

2.1.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.1.4.1. COLOSSUS

3. GENERACIJE RAČUNALA

3.1. 1. GENERACIJA

3.1.1. 2. GENERACIJA

3.1.1.1. 3. GENERACIJA

3.1.1.1.1. 4.GENERACIJA

3.1.1.1.2. INTEGRIRANI KRUG

3.1.1.2. TRANZISTOR

3.1.2. ELEKTRONSKA CIJEV

4. VRSTE RAČUNALA

4.1. SUPERRAČUNALA

4.2. VELIKA RAČUNALA

4.3. MINI RAČUNALA

4.4. MIKRO RAČUNALA

5. INFORMATIKA I EKONOMIJA

5.1. EKOLOGIJA

5.2. ZELENA EKOLOGIJA

5.3. ICT

6. INFORMATIČKA SIGURNOST

6.1. ZAŠTITA UREĐAJA

6.2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

6.3. ZAŠTITA ZDRAVLJA

6.4. ZAŠTITA OKOLIŠA

7. BROJEVNI SUSTAV

7.1. DEKADSKI SUSTAV ( baza 10)

7.2. BINARNI SUSTAV ( baza 2)

7.3. OKTALNI SUSTAV (8)

7.4. HEKSADEKADSKI SUSTAV (16)

8. JEDINICE MEMORIJE

8.1. BIT(0,1)

8.2. BAJT ( 8 bitova)

8.3. KILOBAJT (1024 bajta )

8.4. MEGABAJT ( 1024 kilobajta)

8.5. GIGABAJT (1024 megabajta )

8.6. TERABAJT ( 1024 gigabajta )

9. KODIRANJE BROJEVA

9.1. prevođenje slova i brojeva u bitove

10. LOGIČKE FUNKCIJE

10.1. I

10.2. ILI

10.3. NE