INFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. Osnovni pojmovi

1.1. Podatak

1.2. Informacija

1.2.1. Informacijska pismenost

1.3. Informatika

1.4. Računalstvo

1.5. Računalo

1.6. Sklopovi računala (hardware)

1.7. Programska podrška (software)

2. Povjesni razvoj i generacije računala

2.1. Razvoj računala

2.1.1. 1. Ručna obrada , 2. Mehanička obrada , 3. Elektromehanička obrada , 4. Elektronička obrada

2.2. Ručna obrada podataka

2.2.1. Abak

2.3. Mehanička obrada podataka

2.3.1. Pascalina , Aritmometar , Diferencijalni stroj , Analitički stroj

2.4. Elektromehanička obrada

2.4.1. Sortirni stroj

2.5. Elektronička obrada

2.5.1. 1.Generacija - elektronska cijev , i ima 6 generacija računala

2.5.1.1. Prvo osobno računalo , Altair 8800

3. Vrste i tipovi računala

3.1. Kategorije računala prema veličini

3.1.1. Superračunala

3.1.2. Velika računala

3.1.3. Mini računala

3.1.4. Mikro računala

4. Informatika i ekologija

4.1. Ekologija

4.2. Zelena tehnologija

4.2.1. Reciklaža

4.2.2. Električni automobili

4.2.3. Obnovljivi izvori energije

4.2.4. ICT

5. Informatička sigurnost

5.1. Zaštita uređaja

5.2. Zaštita osobnih podataka

5.3. Zaštita okoliša

5.4. Zaštita zdravlja

6. Matematičke i logičke osnove rada računala

6.1. Brojevni sustav

6.1.1. Dekadski

6.1.2. Binarni

6.1.3. Oktalni

6.1.4. BIT

6.1.5. BAJT

6.2. Kodiranje brojeva

6.2.1. ASCII

6.3. Logičke funkcije

6.3.1. Osnovni logički sklopovi

6.3.1.1. Logički NE

6.3.1.2. Logički I

6.3.1.3. Logički ILI