Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Informatika by Mind Map: Informatika

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. podatak

1.2. informacija

1.2.1. informacijska pismenost

1.3. informatika

1.4. računalstvo

1.4.1. računalo

1.4.2. sklopovlje računala

1.4.3. programska podrška

2. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJA RAČUNALA

2.1. način obrade podataka

2.1.1. ručna

2.1.1.1. ABAK

2.1.2. mehanička

2.1.2.1. ARITMOMETAR, PASCALINA, DIFERENCIJALNI I ANALITIČKI STROJ

2.1.3. elektromehanička

2.1.3.1. SORTIRNI STROJ, Z3, COLOSSUS

2.1.4. elektronička

2.1.4.1. 6. GENERACIJA RAČUNALA

3. PRVO OSOBNO RAČUNALO

3.1. ALTAIR 8800

4. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

4.1. prema veličini

4.1.1. superračunala

4.1.2. velika računala

4.1.3. mini računala

4.1.4. mikro računala

5. INFORMATIKA I EKOLOGIJA

5.1. ekologija

5.2. zelena tehnologija

5.3. ICT

6. INFORMATIČKA SIGURNOST

6.1. zaštita uređaja

6.1.1. NE otvrati zaražene mailove

6.1.2. redovito ažurirati operativni sustav

6.1.3. NE surfati sumnjivim stranicama

6.2. zaštita zdravlja

6.2.1. ergonomija

6.2.2. zaštita na radu

6.2.3. pravilan rad na računalu

6.3. zaštita okoliša

6.3.1. reuse

6.3.2. reduce

6.3.3. recycle

6.4. zaštita osobnih podataka

6.4.1. staviti profil pod privatno

6.4.2. NE ostavljati osobne podatke na internet

6.4.3. cyber bullying