Plan Zalo Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Plan Zalo Marketing by Mind Map: Plan Zalo Marketing

1. Zalo cá nhân (chia tệp theo tuổi để các acc khác nhau kết bạn) sau đó gửi tin nhắn, đăng bài lên newfeed dùng sản phẩm phễu thu hút theo dõi zalo OA

1.1. Facebook

1.1.1. Đối thủ

1.1.1.1. quét bài đăng nhiều lượt theo dõi lấy UID phần chia theo tuổi vị trí ở

1.1.2. gruop

1.1.3. danh sách sdt nhà mình đã có

2. Giai đoạn thu DATA

2.1. zalo OA

2.1.1. Facebook

2.1.1.1. Fapage

2.1.1.1.1. live stream

2.1.1.1.2. bài đăng chatbot, fanpage, chạy ads

2.1.1.1.3. khách hàng mới từ ads đang đã chốt đơn

3. Giai đoạn khai thác

3.1. zalo cá nhân

3.1.1. tạo các nội dung chương trình

3.1.1.1. landing page

3.1.1.2. wedsite

3.1.1.3. chat

3.2. zalo OA

3.2.1. Quảng cáo

3.2.1.1. Sản phẩm trên shop Zalo

3.2.2. Gửi tin nhắn Bostcash (Tích hợp sẵn của Zalo)

3.2.2.1. Flash sale giờ vàng

3.2.2.2. Gửi BST mới

3.2.2.3. CTKM Đặc Biệt

3.2.2.4. CTKM xuyên suốt