Тест по обща подготовка(ТОП) на учениците

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Тест по обща подготовка(ТОП) на учениците by Mind Map: Тест по обща подготовка(ТОП) на учениците

1. Кога реакцията на веществата ще протече по-бързо ?

1.1. Когато се стрият или раздробят.

1.2. Когато са замръзнали.

2. География

2.1. В коя климатична област се намира гр. Плевен ?

2.1.1. Черноморска

2.1.2. Умереноконтинентална

2.1.3. Преходноконтинентална

2.1.4. Планинска

2.2. Коя е най-дългата река в България ?

2.2.1. Дунав

2.2.2. Ропотамо

2.2.3. Марица

2.2.4. Искър

3. История

3.1. При кой владетел е Златият век на България?

3.1.1. Симеон

3.1.2. Петър

3.1.3. Самуил

3.1.4. Борис I

3.2. Кога българската църква става независима ?

3.2.1. 868г.

3.2.2. 872г.

3.2.3. 869г.

3.2.4. 870г.

4. Биология

4.1. Към кое царство спада човекът ?

4.1.1. Царство Животни

4.1.2. Царсто Монера

4.1.3. Царство Растения

4.1.4. Царство Протиста

5. Химия

5.1. Състоянието на веществата може да бъде :

5.1.1. Твърдо и течно

5.1.2. Твърдо, течно и полутечно

5.1.3. Твърдо и газообразно

5.1.4. Твърдо, течно и газообразно

5.2. Атомът е изграден от :

5.2.1. Протони, неутрони и електрони

5.2.2. По-малки атоми

5.2.3. Протони и неутрони

5.2.4. Молекули

6. Изобразително

6.1. Кой от изброените личности не е художник ?

6.1.1. Леонардо да Винчи

6.1.2. Пабло Пикасо

6.1.3. Клод Дебюси

6.1.4. Винсент ван Гог

7. Музика

7.1. Кой е изпълнителят на "Моя страна, моя България" ?

7.1.1. Васил Найденов

7.1.2. Емил Димитров

7.1.3. Паша Христова

7.1.4. Йордан Караджов

8. Български език и литература

8.1. Коя е основната идея през епохата на "Просвещението"?

8.1.1. Чувство

8.1.2. Новаторство

8.1.3. Разум

8.1.4. Национално самосъзнание

8.2. "Дядо Горио" е произведение на:

8.2.1. Шекспир

8.2.2. Балзак

8.2.3. Пушкин

8.2.4. Юго

8.2.4.1. Фина (фигура)

8.3. Коя дума е написана неправилно?

8.3.1. Сватба

8.3.2. Компютъри

8.3.3. Въстание

9. Философия

9.1. Философията е :

9.1.1. Наука за познанието

9.1.2. Любов към науката

9.1.3. Любов към мъдростта

9.1.4. Наука за мисленето

9.2. Скакво се занимава науката "естетика" :

9.2.1. Етика

9.2.2. Красота

9.2.3. Морал

9.2.4. Няма такава наука

10. Математика

10.1. Каква е формулата за (a-b)2?

10.1.1. a2 - 2ab + b2

10.1.2. a2 - 2ab - b2

10.1.3. a2 + 2ab - b2

10.1.4. a2 + 2ab + b2

11. Английски

11.1. Как се превежда думата "magazine" на български ?

11.1.1. Магазин

11.1.2. Списание

11.1.3. Пазарувам

11.1.4. Пробвам дрехи

11.2. Как се превежда "вилица" на английски ?

11.2.1. Froc

11.2.2. Forg

11.2.3. Fork

11.2.4. Frog

12. Информатика

12.1. Кои цифри се използват в двоичната система в информатиката ?

12.1.1. 0 и 1

12.1.2. от 0 до 10

12.1.3. 1 и 2

12.1.4. от 0 до 9