Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Задача by Mind Map: Задача

1. Процес на работа

1.1. Източници

1.1.1. Учебници

1.1.2. Енциклопедия

1.1.3. Уикипедия

1.2. Да опознаем България

1.2.1. През коя година е създадена Българската държава?

1.2.2. Какъв е климата на България?

1.2.3. Коя е най-дългата планинска верига в Бългрия?

1.2.4. Кой покръства българите

1.2.5. Кой е списъка със застрашени биологични видове в България?

1.2.6. Кой е най-високият връх?

1.2.7. Кога избухва Априлското възстание?

1.2.8. Кого наричаме ,,апостола на свободата''?

1.2.9. Кое е най-старото дърво у нас?

1.2.10. Кое от езерата не спада към ,,Седемте рилски езера''?

2. Сформиране на екип

2.1. Васил

2.2. Георги

2.3. Йордан

3. Продукт

3.1. Learning apps

3.1.1. https://learningapps.org/qrcode.php?id=pvm9naiaa19