Տնտեսության ճյուղի շահութաբերության վրա ազդող գործոններն ըստ Մայքլ Փորթերի

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Տնտեսության ճյուղի շահութաբերության վրա ազդող գործոններն ըստ Մայքլ Փորթերի by Mind Map: Տնտեսության ճյուղի շահութաբերության վրա ազդող գործոններն ըստ Մայքլ Փորթերի

1. Արդյունավետ լինելու համար անհրաժեշտ է ապահովել վաճառքի մեծ ծավալներ

2. Բնիկների անցյալում վճռական հակահարված են տվել նորեկներին

3. Շուկայի շատ դանդաղ է աճում, այնպես որ նորեկների վաճառքները ձևավորվում են հիմնականում բնիկների շուկայի մասնաբաժնի հաշվին

4. Առկա է «թշնամական» մրցակցթյուն

4.1. «Թշնամանքը» մրցակիցների միջև ավելիէ ուժգնանում հետևյալ դեպքերում

4.1.1. Շուկան լքելու արգելքները բարձր են

4.1.2. Ընկերությունները շատ նվիրվծ են իրենց բիզնեսին, և ունեն նպտականեր որոնք ավելի կարևոր են քան զուտ տնտեսական արդյունքները

4.1.3. Շուկայի աճը շատ դանդաղ է

4.1.4. Մրցակիցները շատ են և/կամ նույն չափի են

4.1.5. Մրցակիցները լավ ծանոթ չեն իրար և չեն կարողանում ընկալել միմյանց ազդակները

4.2. Գնային մրցակցություն է առաջանում հետևյալ դեպքերում

4.2.1. Մրցակիցների ապրանքներն գրեթե իդենտիկ են, իսկ գնորդների այլ մատակարարների անցնելու ծախսերը շատ փոքր են

4.2.2. Հաստատուն ծախսերը բարձր են, սահմանային ծախսերը՝ ցածր

4.2.3. Ապրանքը փչացող է

5. Մատակարարների «Իշխանությունը»

5.1. Մատակարարների հասույթը մեծ կածվածության մեջ չէ կոնկրետ այս ճյուղից

5.2. Մատակարարների ճյուղում կենտրոնացումը շատ ավելի բարձր է քան գնորդ ճյուղում

5.3. Ճյուղի ընկերությունները կրում են զգալի ծախսեր, եթե փոխում են մատակարարներին

5.4. Մատակարարներն առաջարկում են տարբերակված ապրանքներ

5.5. Մատակարարվող ապրանքների համար չկան փոխարինիչներ

6. Նոր մրցակիցների հայտնվելու վտանգը

6.1. Շուկա մուտք գործելու արգելքներ

6.1.1. Գնորդի մասշտաբի էֆֆեկտ

6.1.2. գնորդների, այլ մատակարարներին անցնելու հետ կապված ծախքերը

6.1.3. Դիստրիբուցիոն ցանցեր մուտք գործելու անհավասար հնարավորություններ

6.1.4. Շուկա մտնելու պետական սահմանափակումներ

6.1.5. Խոշոր ներդրումների անհրաժեշտություն

6.1.6. Շուկայի բնիկների առավելությունները, որոնց կախված չեն մասշտաբից

6.1.7. Մատակարարի մասշտաբի էֆֆեկտ

6.2. Շուկայի «Բնիկների» հակահարվածը նորեկներին

6.2.1. Բնիկներն ունեն բավարար ռեսուրսներ նորեկներին հակահարված տալու համար

6.2.2. Բնիկները պատրաստ են կտրուկ իջեցնել գները նորեկներին հակազդելու համար

7. Փոխարինող ապրանքների առկայության վտանգը

7.1. Փոխարինող ապրանքներն գրավիչ այլընտրանք են գնորդների համար

7.2. Գնորդների կողմից այլ ապրանքների անցնելու ծախսերը շատ փոքր են