Organització de la partida de postres

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Organització de la partida de postres by Mind Map: Organització de la partida de postres

1. Previsió producte

1.1. Fitxa de producció: Desglossa els ingredients i les quantitats i els processos que requereix en una elaboració

1.1.1. Fitxa tècnica: Permet conèixer la informació detallada d´un producte.

1.1.1.1. Escandall: Planificar els productes, les quantitats i el cost de confecció del plat.

1.1.1.2. Relevé: Es genera a cada partida, després de realitzar l´elaboració, consta dels productes utilitzats.

2. Control intern

2.1. Lista de treball: S´utilitza diàriament com a pauta de feina.

2.1.1. Etiquetes: Proporcionar la informació de l´elaboració que s´ha realitzat.

2.1.1.1. Registre APPCC: Control dels punts crítics del conjunt de processos i sistemes que s´utilitzen en les elaboracions.

3. Sol.licitud de gènere

3.1. Val de retirada: S´utilitza per sol.licitar o retirar qualsevol producte de l´economat.

3.1.1. Comanda o proposta de comanda: Els productes que s´han de demanar a l´economat o el proveïdor per realitzar una elaboració.