методика викладання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
методика викладання by Mind Map: методика викладання

1. Методика викладання педагогічних наук у вищій школі

1.1. Предметом навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» є вивчення основ методики викладання навчальних дисциплін у системі вищої педагогічної освіти

1.1.1. Завдання методики викладання у вищій школі:

1.1.1.1. визначення актуальних проблем, пов’язаних з методикою викладання у

1.1.1.2. вищій школі в умовах сучасного розвитку суспільства та шляхів розв’язання;

1.1.1.3. формування досвіду аналізу та розв’язання педагогічних проблем, що

1.1.1.3.1. • відбір і систематизація форм, методів і прийомів організації навчальновиховної діяльності у вищому навчальному закладі; • вивчення та впровадження в педагогічний процес вищої школи передового педагогічного досвіду; • формування у майбутніх викладачів вищих навчальних закладів готовності до ефективного впровадження в навчальний процес традиційних та інноваційних методів навчання, виховання та контролю за навчальнопізнавальною діяльністю студентів, методів та прийомів ефективно організації самостійної роботи студентів, досвіду організації професійного самовдосконалення та самовиховання майбутнього викладача ВНЗ; • формування умінь та навичок використання у навчально-виховному процесі вищої школи сучасних мультимедійних технологій; • формування професійно-педагогічної спрямованості особистості викладача вищого навчального закладу; • розвиток педагогічного мислення та професійної самосвідомості викладача вищого навчального закладу; • формування інтересу до викладацької діяльності, спонукання майбутніх викладачів до педагогічної творчості; • розробка методичних рекомендацій щодо ефективної організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

1.1.1.4. виникають у педагогічній діяльності викладача вищого навчального закладу;