uvod u informacijske sustave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
uvod u informacijske sustave by Mind Map: uvod u informacijske sustave

1. hijerarhija znanja

1.1. mudrost

1.1.1. primjena znanja

1.2. iskustvo moralne norme

1.3. znanje

1.3.1. informacija koja je testirana i potvrđena

1.4. sinteza

1.5. informacije

1.5.1. protumačeni podatak

1.6. analiza

1.7. podaci

1.7.1. skupovi znakova i nositelji informacija

2. karakteristike informacija

2.1. točnost!

2.2. pouzdanost

2.3. potpunost

2.4. fleksibilnost

2.5. jednostavnost

2.6. sigurnost

3. IS

3.1. funkcije

3.1.1. prikupljanje podataka

3.1.2. obrada podataka

3.1.3. pohranjivanje podataka i informacija

3.1.4. dostavljanje informacija i podataka korisnicima

3.2. svrha

3.2.1. dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto

3.3. zadatak

3.3.1. osigurati informacije potrebne za upravljanje

3.4. struktura

3.4.1. hardver

3.4.1.1. fizički dijelovi računala

3.4.2. ljudi

3.4.2.1. korisnici

3.4.3. organizacija

3.4.3.1. organizacijski postupci

3.4.4. mreža

3.4.4.1. povezivanje računala

3.4.5. baza podataka

3.4.5.1. organizirani skup podataka

3.4.6. softver

3.4.6.1. programska oprema računala

3.5. projektiranje i izgradnja

3.5.1. faze izgradnje

3.5.1.1. procesi i baza podataka

3.5.1.2. web sučelje

3.5.1.3. veze back i front enda

3.5.1.4. korisničko sučelje

3.5.1.5. testiranje

3.5.1.6. dokumentacija

3.5.2. projektiranje

3.5.2.1. planiranje informacijskog sustava

3.5.2.2. analiza postojećeg sustava

3.5.2.3. definiranje zahtjeva za novi sustav

3.5.2.4. oblikovanje novog sustava

3.5.2.5. razvoj novog sustava

3.5.2.6. implementacija novog sustava

3.5.2.7. ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

3.6. fokus AGILNOG razvoja

3.6.1. osobe i interakcije

3.6.2. softver koji radi

3.6.3. zajednički rad s kupcem

3.6.4. reagiranje na promjene

3.7. u poslovnoj organizaciji

3.7.1. podrška znanja

3.7.1.1. uredski informacijski sustav

3.7.1.2. profesionali sustavi obrade

3.7.2. upravljačka podrška

3.7.2.1. sustavi izvještavanja

3.7.2.2. izvršni informacijski sustav

3.7.3. podrška djelovanju

3.7.3.1. transakcijski sustav obrade

3.8. u poslovanju

3.8.1. OAS

3.8.1.1. sustav za automatizaciju ureda

3.8.2. OLAP,OLTP

3.8.2.1. transakcijski sustav

3.8.3. CRM

3.8.3.1. sustav za upravljanje kupcima

3.8.4. ERP

3.8.4.1. sustav za upravljanje resursima poduzeća

3.8.5. POS

3.8.5.1. sustav za naplatu na mjestu prodaje

4. sustav

4.1. ulaz

4.2. proces

4.3. izlaz

4.4. povratna veza

5. zadatak

5.1. prikuplja

5.2. pohranjuje

5.3. čuva

5.4. obrađuje

5.5. isporučuje

6. electronic date interchange

6.1. prijenos strukturiranih podataka

6.2. minimalna ljudska intervencija

6.3. razmjena informacija o narudžbama

6.3.1. narudžbenice

6.3.2. otpremnice

6.3.3. primke

6.3.4. računi

7. digitalna transformacija

7.1. proces poslovne transformacije

7.1.1. usvaja nove poslovne modele

7.1.2. digitalizira i ubrzava poslovne aktivnosti

7.2. reinženjering informacijskih sustava

7.2.1. niži troškovi

7.2.2. veća produktivnost

7.3. trendovi

7.3.1. automatizacija ITa

7.3.1.1. dijagnostički alati

7.3.1.2. samoposlužni portali

7.3.1.3. strojno učenje

7.3.1.4. Al

7.3.2. mobilnost radne snage

7.3.3. računalstvo u oblaku

7.3.3.1. IasS

7.3.3.2. SaaS

7.3.4. digitalizacija javnog sektora

7.3.5. IoT

7.3.5.1. Internet of Things