Fremtidens skole!

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fremtidens skole! by Mind Map: Fremtidens skole!

1. iphone

2. ipad

2.1. lektier

2.2. online sider

2.3. pibber ved lektier

2.4. aktiv undervisning

3. mere fodbold

4. bedre internet

5. 90% af skoletiden sjov

6. timerne aktive

7. længere timer

8. ingen lekte

9. opfindsomme lærere

10. aktive lærere

11. flere kreative fag i flere år

12. møde senere

13. ingen mobning

14. elektronisk overvågning

15. turneringer

16. fælles kæledyr

17. vandrobot

18. fælles ture

19. interaktivt bibliotek, hologram

20. læserobot

21. stemmeaktiverede ting

22. gratis mad

23. flere timer udenfor

24. skoleuniform

25. flere emneuger

26. mere teamwork

27. flere computere

28. smartboard i klasserne

29. ingen bøger

30. Kristoffer, Lukas og Birk

31. Nanna, Louise og Jeppe