Розряди сполучників

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Розряди сполучників by Mind Map: Розряди сполучників

1. За будовою:

1.1. Прості (і, й, а, але, та, чи, би, як, коли, хоч)

1.2. Складні (якби (як + би), щоб (що + б), зате (за + те), немов (не + мов)

1.3. Складені (тому що, дарма що, для того щоб, так що)

2. За значенням:

2.1. Сурядні

2.1.1. Єднальні ( і, й, та (і), і..А, ні...ні, ані...ані, не тільки ... а й)

2.1.2. Протиставні (а, але, та (але), зате, проте, однак)

2.1.3. Розділові (або, чи, хоч, або...або, чи...чи, хоч...хоч, то...то, чи то...чи то, не то...не то)

2.2. Підрядні

2.2.1. Причинові (бо, тому що, через те що, оскільки, у зв'язку з тим що)

2.2.2. Часові (коли, тільки, як, щойно, лед­ве, як тільки, після того як)

2.2.3. Умовні (якщо, якби, як, аби, коли, коли б, якщо...то)

2.2.4. Мети (щоб, аби, для того щоб, з тим щоб)

2.2.5. Допустові (хоч, хоча, дарма що, незважаючи на те що, хай, нехай)

2.2.6. Порівняльні (як, мов, наче, неначе, немов, ніби, немовбито)

2.2.7. З‘ясувальні (що, щоб, як)

2.2.8. Міри та ступеня (аж, що аж, що й)

2.2.9. Наслідкові (так що)

3. За вживанням:

3.1. Одиничні (а, але, зате, проте, однак, бо, коли)

3.2. Повторювані (і...і, ні,..ні, або...або, то...то, не то...не то)

3.3. Парні (хоч...але, не тільки...а й, як...так і, якби...то й)