Posidonia oceanica

TFG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Posidonia oceanica by Mind Map: Posidonia oceanica

1. Què és?

1.1. Categorització taxonòmica

1.2. Descripció/Introducció

2. Característiques generals

2.1. Hàbitat

2.2. Morfologia

2.3. Anatomia

2.4. Usos coneguts

3. Aspectes a millorar

4. Problemas actuals

4.1. Regressió

4.2. Zones més afectades

4.3. Factors externs que ho provoquen

4.4. Estudis relacionats

5. Hipótesis per resoldre els problemas:

5.1. Regulació turística

5.2. Reducció de la contaminació marina

6. Mètodes:

6.1. Projectes de neteja

6.2. Observació del seu desenvolupament

6.3. Comparació amb estudis previs

6.4. Possiblilitat de considerar factors interns