Mina utbildningar under våren

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mina utbildningar under våren by Mind Map: Mina utbildningar under våren

1. Smartboard

1.1. Grundutbildning

1.2. Fortsättning

2. Att sköta sin webbplats

2.1. Grundutbildning i episerver

2.2. Konsultation med skolornas redaktörer vad som bör finnas på sidorna

3. Bildredigering

3.1. Programvara?

3.1.1. Photofiltre

3.1.2. Gimp

4. Elevdatas skolprogram

4.1. Planering med Lizette

4.2. Bolla med specialpedagogerna

4.3. Lägga förslag på kursinnehåll

5. Nya instruktionsfilmer

5.1. Fler på word

5.2. Photofiltre

5.3. Powerpoint

5.4. Prezi?

5.5. Enkelt i excell?

6. Föreläsning

6.1. Fritidspedagoger 15 mars

6.1.1. Sociala medier

6.1.2. IKT och fritids

6.1.3. Creative Commons och upphovsrätt

6.2. Eventuellt högstadiet